Hírek

Béres Gábor atya

Negyedszázadnyi tanúságtétel

Béres Gábor atya pappá szentelésének huszonötödik évfordulóját a szikszói közösség körében ünnepelte

kereszt

A Szent Kereszt felmagasztalása

Dátum
Hely
Miskolc, Búza tér

Az esti Szent Liturgia ünnepi szónoka Kelemen Áron, bencés szerzetes lesz