Egyházmegyei Hivatal

Központi intézmények

Miskolci Egyházmegye Püspöki Hivatala

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 260; (30) 503 4348; Fax: (46) 500 263 hivatal@mi.gorogkatolikus.hu

Megyéspüspök: Dr. Orosz Atanáz (30) 749 6218, puspok@mi.gorogkatolikus.hu

Első helynök: Juhász Géza (30) 742 6266, elsohelynok@mi.gorogkatolikus.hu

Irodaigazgató: Kiss László, irodaigazgato@mi.gorogkatolikus.hu

Püspöki titkár: Kiss Máté  sz.titkar@mi.gorogkatolikus.hu

Kommunikációs referens és püspöki szóvivő: Varga-Juhász Bernadett (30) 667 2745, sajto@mi.gorogkatolikus.hu

Irodai munkatárs: Kovács Viktor, munkatars@mi.gorogkatolikus.hu

Szervező asszisztens (NEK2020): Kiss Máté nek@mi.gorogkatolikus.hu

Pasztorális referens: Béres Gábor

Cigánypasztorációs referens: Dr. Balogh Győző János

Szociális szaktanácsadó: Tóthné Kukola Mária, szoc.szaktanacsado@mi.gorogkatolikus.hu

 

Miskolci Egyházmegyei Bíróság

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 260; Fax: (46) 500 263

Bírósági helynök: Galambvári Péter (30) 271 6134, birosag@mi.gorogkatolikus.hu

Bírók: Gánicz Tamás, Horváth Tamás, Kozsán István, Nagy Tamás,Tóth Ferenc, Victor Bohiv

Kötelékvédő és ügyész: Dr. Melles Tivadar, Sereghy Xénia

Jegyzők: Debreceni Zoltán, Kiss László, Szemán András

 

Miskolci Egyházmegye Gazdasági Irodája

3526 Miskolc, Szeles u. 59. Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 265; Fax: (46) 509 890

Ökonómus: Tóth Ferenc, okonomus@mi.gorogkatolikus.hu

Ökonómus-helyettes: Marincsák László

Belső ellenőr: Csiszárik Csaba, ellenor@mi.gorogkatolikus.hu

Könyvelő: Kormos Mária, konyvelo@mi.gorogkatolikus.hu

Bér- és munkaügyi előadó: Fügedi Zsuzsa, munkatars1@mi.gorogkatolikus.hu

Ügyintéző: Tarr Margaréta

Főépítész: Szuhay László, foepitesz@mi.gorogkatolikus.hu

Pályázati szaktanácsadó: Bodolóczki Mária, palyazat@mi.gorogkatolikus.hu

Pályázati ügyintéző: Kollárné Tóth Annamária

 

Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111

Email: hivatal@mekif.hu

Tel.: +36 30-016-7026

Lelki igazgató: Juhász Géza 

Email: elsohelynok@mi.gorogkatolikus.hu

Igazgató: Bialkó Mária

Email: igazgato@mekif.hu

Gazdasági osztályvezető: Töttös Melinda

Email: gazdasagi@mekif.hu

Könyvelő: Tóth Luca

Titkár: Csurilla Elemérné

Nevelési és oktatási mb. osztályvezető: Dr. Nagymáthé Sarolta

Tel.: +36 46-500-266

Email: oktatas@mekif.hu

Oktatási ügyintéző: Gergely Eszter

Oktatási adminisztrátor: Tóth Ilona

 

Tanoda-referens: Thodory Ferenc

Ifjúság és Gyermekvédelmi Szolgálat :  http://www.ifjgyermekvedelemmigorkat.hu/

 

Miskolci Egyházmegyei Hitoktatási Iroda 

Iroda: 3526 Miskolc, Szeles u. 35.

Postacím: 3526 Miskolc, Szeles út 59. Pf. 111

Tel:(46) 792 713

hitoktatas@mi.gorogkatolikus.hu

Hitoktatási felügyelő: Jármi Zoltán Tel.: +36 30 271 6971

Hitoktatási Iroda: Papp Annamária munkatárs Tel.: +36 30 973.8464

 

Miskolci Egyházmegye Levéltára

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111

Telefon: (46) 500 260

E-mail: leveltar@mi.gorogkatolikus.hu

Levéltáros: Szabó Roland, bekecsi parókus (30) 489 4049

Levéltári munkatárs: Molnár Józsefné

Egyházművészeti  gyűjtemény vezetője: Kiss László

 

Missziós Iroda

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

Tel.: (46) 792 713

Irodavezető: Csoma Zsuzsanna, missziosiroda@mi.gorogkatolikus.hu

Irodavezető helyettes: Lipéczné Botkó Bernadett

 

Görögkatolikus Cigánymissziós és Koordinációs Iroda

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

E-mail: ciganymissziosiroda@gmail.com

Honlap: cigany-misszio.hu

Vezető: Makkai László

 

Ikon- és Kegytárgybolt

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

E-mail: kegytargybolt@mi.gorogkatolikus.hu

Tel.: (46) 792 718

 

Ifjúsági Iroda

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

E-mail: ifjusagi-iroda@mi.gorogkatolikus.hu

Facebook: GIF – Miskolci Egyházmegye Görögkatolikus Ifjúsági Fóruma

Tel.: (46) 792 713

Irodavezető: Salai Szabolcs

 

Szentlélek Lelkigyakorlatos Ház

3714 Sajópálfala, Szabadság u. 63.

E-mail: szentlelekhaz@mi.gorogkatolikus.hu

Tel.: (30) 532 0177, (30) 515 1368

Lelkigyakorlatos Ház felelőse: Kissné Huszti Andrea

 

 

Tanácsok és Bizottságok

Tanácsosok Testülete

Galambvári Péter bírósági helynök, Juhász Géza első helynök, Kiss László, Marincsák László, Papp András, Tótszegi István

Miskolci Egyházmegye Papi Szenátusa

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Hivataluknál fogva tagok: Juhász Géza első helynök, Galambvári Péter bírósági helynök

Választott tagok: Bodnár Dániel - Borsodi Esperesi Kerület, Debreceni Zoltán - Sátoraljaújhelyi Esperesi Kerület, Gorcsa György - Abaúj-Hegyaljai Esperesi Kerület, Salai Szabolcs - Sajópálfalai Esperesi Kerület, Stefán Zoltán - Miskolci Esperesi Kerület, Szűcs Béla - Csereháti Esperesi Kerület, Tótszegi István - Intézmények

Kinevezett tagok: dr. Dobos András, Dudás László, Kiss László, Marincsák László, Papp András, Szabó Roland, Szarka József

Gazdasági Tanács

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Magánál a jognál fogva tag: Tóth Ferenc ökonómus

Kinevezett tagok: Juhász Géza első helynök, Barta József,  Csiszárik Csaba, Gedeon Miklós, Huszár Béla dr., Marincsák László, Remete Gábor dr., Szabó István dr., Szemán Ilona dr., Zsemkó Attila dr.

Pasztorális Tanács

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Pasztorális referens: Béres Gábor

Hivataluknál fogva tagok: Juhász Géza első helynök

Kinevezett tagok: Csejoszki Szabolcs, Dorcsinec László, Gulybán Tibor, Győrffy György, Harcsáné Zsemkó Csilla, dr. Janka Gábor, Jeviczkiné Vatamány Márta, Kiss Attila Gellért, dr. Lukács Miklós, Makkai László, Polgár Tamás, Szemerszki Mihály, Szepesi Szilárd
 

Cigánymissziós Bizottság

Elnök: Makkai László

Tagok: Balogh Győző jegyző, Bodnár Dániel, Kondás András, Mogyoró Rudolfné, Martinek Zsolt, Mozgó Mónika, Szepesi Szilárd, Szűcs Béla, Thodory Ferenc, Tyukodi Attila

Családpasztorációs Bizottság

Elnök: Szepesi Szilárd

Tagok: Bodnár Dániel, Dudás László, Jármi Zoltán, Polyák Péterné, Szemerszki Terézia dr., Szikora Benedek, Thodoryné Szarka Anita, Tóth Viktor, Varga Csaba

Hitoktatási Bizottság

Elnök: Jármi Zoltán, hitoktatási felügyelő

Tagok: Béres Gábor, Bodnár Dániel, Fedor Péter, Janka Gábor dr.,  Kovács Lajos, Martinek Zsolt, Mészáros Marianna, Moldván Tibor, Papp Annamária, Szepesi Szilárdné, Thodory Ferenc

Ifjúsági Bizottság

Elnök: Fedor Péter

Elnökhelyettes: Salai Szabolcs

Tagok: Boronkai József, Janka Gábor dr., Kondás András, Kovács Lajos, Makkai László, Martinek Zsolt, Molnár Attila, Nagy Luca, Papp Zoltán, Stefán Zoltán, Trestyánszki Rita, Varga Csaba

Oktatási Bizottság

Elnök: Papp Zoltán

Tagok: Budai Erzsébet, Fedor Péter, Gyulai Iván dr., Kovács Erika, Makkai László

Pályázati Koordinációs Bizottság

Tagok: Tóth Ferenc, Makkai László, Bodolóczki Mária, Kollárné Tóth Annamária, dr. Zsemkó Attila

Szociális és Karitatív Bizottság

Elnök: dr. Sója Szabolcs

Tagok: Bartók-Csató Oroslya, Bodnár Dániel, Demkó Balázs, Ivancsóné Hajas Ágnes, Marincsák Lászlóné, Páll Miklós, Thodory Ferenc, Tóthné Kukola Mária, Tótszegi István, Tyukodi Attila