Egyházmegyei Hivatal

Központi intézmények

Miskolci Egyházmegye Püspöki Hivatala

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 260; (30) 503 4348; Fax: (46) 500 263 hivatal@mi.gorogkatolikus.hu

Megyéspüspök: Dr. Orosz Atanáz (30) 749 6218, puspok@mi.gorogkatolikus.hu

Első helynök: Juhász Géza (30) 742 6266, elsohelynok@mi.gorogkatolikus.hu

Irodaigazgató: Kiss László, irodaigazgato@mi.gorogkatolikus.hu

Püspöki titkár: Kiss Máté  titkar@mi.gorogkatolikus.hu

Kommunikációs referens és püspöki szóvivő: Varga-Juhász Bernadett (30) 667 2745, sajto@mi.gorogkatolikus.hu

Irodai munkatárs: Kovács Viktor, munkatars@mi.gorogkatolikus.hu

Szervező asszisztens (NEK2020): Hoskó Bence: nek@mi.gorogkatolikus.hu

Oktatási refrens: Papp Zoltán, okt.referens@mi.gorogkatolikus.hu

Pasztorális referens: Béres Gábor

Cigánypasztorációs referens: Dr. Balogh Győző János

 

Miskolci Egyházmegyei Bíróság

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 260; Fax: (46) 500 263

Bírósági helynök: Galambvári Péter (30) 271 6134, birosag@mi.gorogkatolikus.hu

Bírók: Gánicz Tamás, Horváth Tamás, Kozsán István, Tóth Ferenc, dr. Verdes Miklós, Victor Bohiv

Kötelékvédő és ügyész: Dr. Melles Tivadar

Ügyhallgatók: Sereghy Xénia

Jegyzők: Debreceni Zoltán, Jeviczki Ferenc, Kiss László, Nagy Tamás, Szemán András

 

Miskolci Egyházmegye Gazdasági Irodája

3526 Miskolc, Szeles u. 59. Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 265; Fax: (46) 509 890

Ökonómus: Tóth Ferenc, okonomus@mi.gorogkatolikus.hu

Belső ellenőr: Csiszárik Csaba, ellenor@mi.gorogkatolikus.hu

Főkönyvelő: Töttös Melinda, fokonyvelo@mi.gorogkatolikus.hu

Pénzügyi előadó: Bialkó Mária penzugy@mi.gorogkatolikus.hu 

Könyvelő: Kormos Mária

Bér- és munkaügyi előadó: Fügedi Zsuzsa, munkatars1@mi.gorogkatolikus.hu

Főépítész: Szuhay László, foepitesz@mi.gorogkatolikus.hu

Pályázati szaktanácsadó: Bodolóczki Mária, palyazat@mi.gorogkatolikus.hu

 

Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111

Tel.: +36 20 936 5653

Email: hivatal@mekif.hu

Igazgató: Bialkó Mária

Gazdasági osztályvezető: Töttös Melinda

Nevelési és oktatási mb. osztályvezető: Dr. Nagymáthé Sarolta

Oktatási ügyintéző: Gergely Eszter

Oktatási adminisztrátor: Tóth Ilona

Szociális szaktanácsadó: Tóthné Kukola Mária, szoc.szaktanacsado@mi.gorogkatolikus.hu

Tanoda-referens: Thodory Ferenc

Ifjúság és Gyermekvédelmi Szolgálat :  http://www.ifjgyermekvedelemmigorkat.hu/

 

Miskolci Egyházmegye Levéltára

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111

Telefon: (46) 500 260

E-mail: leveltar@mi.gorogkatolikus.hu

Levéltáros: Szabó Roland, bekecsi parókus (30) 489 4049

Egyházművészeti  gyűjtemény vezetője: Kiss László

 

Missziós Iroda

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

Tel.: (46) 792 713

Irodavezető: Csoma Zsuzsanna, missziosiroda@mi.gorogkatolikus.hu

Irodavezető helyettes: Lipéczné Botkó Bernadett

 

Görögkatolikus Cigánymissziós és Koordinációs Iroda

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

E-mail: ciganymissziosiroda@gmail.com

Honlap: cigany-misszio.hu

Vezető: Makkai László

 

Ikon- és Kegytárgybolt

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

E-mail: kegytargybolt@mi.gorogkatolikus.hu

Tel.: (46) 792 718

 

Ifjúsági Iroda

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

E-mail: ifjusagi-iroda@mi.gorogkatolikus.hu

Facebook: GIF – Miskolci Egyházmegye Görögkatolikus Ifjúsági Fóruma

Tel.: (46) 792 713

Irodavezető: Salai Szabolcs

 

Szentlélek Lelkigyakorlatos Ház

3714 Sajópálfala, Szabadság u. 63.

E-mail: szentlelekhaz@mi.gorogkatolikus.hu

Tel.: (30) 532 0177, (30) 515 1368

Lelkigyakorlatos Ház felelőse: Kissné Huszti Andrea

 

 

Tanácsok és Bizottságok

Tanácsosok Testülete

Galambvári Péter bírósági helynök, dr.Janka Gábor, Juhász Géza első helynök, Makkai László, Marincsák László, Mosolygó Tamás, Szemerszki Mihály

Miskolci Egyházmegye Papi Szenátusa

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Hivataluknál fogva tagok: Juhász Géza első helynök, Galambvári Péter bírósági helynök

Választott tagok:  Csejoszki Szabolcs - Abaúj-Hegyaljai Esperesi Kerület, Demkó Balázs - Sajópálfalai Esperesi Kerület, Dobos András, Janka Gábor dr. - Borsodi Esperesi Kerület, Kovács Lajos - Intézmények, Szathmáry Béla - nyugdíjas atyák, Tóth Ferenc - Miskolci Esperesi Kerület, Trescsula László - Sátoraljaújhelyi Esperesi Kerület, Tyukodi Attila - Csereháti Esperesi Kerület

Kinevezett tagok: Buka Gábor, ifj. Jeviczki Ferenc, Kiss Attila, Kiss László, Pacsai János

Gazdasági Tanács

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Magánál a jognál fogva tag: Tóth Ferenc ökonómus

Kinevezett tagok: Csiszárik Csaba, Gedeon Miklós, Juhász Géza első helynök, Lőrincz György dr.,  Szabó István dr., Szajkó Gábor, Szemán Ilona dr., Zsemkó Attila dr.

Pasztorális Tanács

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Pasztorális referens: Béres Gábor

Hivataluknál fogva tagok: Juhász Géza első helynök

Kinevezett tagok: Csejoszki Szabolcs, Harcsáné Zsemkó Csilla, Kiss Attila Gellért, Makkai László, Marincsák Gyula dr., Obráz Béla, Salai Szabolcs, Sója Szabolcs dr., Stefán Zoltánné, Szemerszki Mihály, Szilágyi István
 

Cigánymissziós Bizottság

Elnök: Makkai László

Tagok: Balogh Győző jegyző, Bodnár Dániel, Kondás András, Mogyoró Rudolfné, Martinek Zsolt, Mozgó Mónika, Szepesi Szilárd, Szűcs Béla, Thodory Ferenc, Tyukodi Attila

Családpasztorációs Bizottság

Elnök: Szepesi Szilárd

Tagok: Bodnár Dániel, Dudás László, Jármi Zoltán, Polyák Péterné, Szemerszki Terézia dr., Szikora Benedek, Thodoryné Szarka Anita, Tóth Viktor, Varga Csaba

Hitoktatási Bizottság

Elnök: Jármi Zoltán, hitoktatási felügyelő

Tagok: Béres Gábor, Bodnár Dániel, Fedor Péter, Janka Gábor dr.,  Kovács Lajos, Martinek Zsolt, Mészáros Marianna, Moldván Tibor, Papp Annamária, Szepesi Szilárdné, Thodory Ferenc

Ifjúsági Bizottság

Elnök: Fedor Péter

Elnökhelyettes: Salai Szabolcs

Tagok: Boronkai József, Janka Gábor dr., Kondás András, Kovács Lajos, Makkai László, Martinek Zsolt, Molnár Attila, Nagy Luca, Papp Zoltán, Stefán Zoltán, Trestyánszki Rita, Varga Csaba
 

Média Bizottság

Elnök: Kondás Sándor

Tagok: Boronkai Edina, Grunda János ifj., Ivancsó Bazil, Jászter Beáta, Kiss Máté, Laskay Anna, Szladics István, Varga-Juhász Bernadett

Oktatási Bizottság

Elnök: Papp Zoltán

Tagok: Béres Gábor, Budai Erzsébet, Fedor Péter, Gyulai Iván dr., Kovács Erika, Makkai László

Pályázati Koordinációs Bizottság

Tagok: Tóth Ferenc, Makkai László, Bodolóczki Mária, Kollárné Tóth Annamária, dr. Zsemkó Attila

Szociális és Karitatív Bizottság

Elnök: dr. Sója Szabolcs

Tagok: Bodnár Dániel, Demkó Balázs, Ivancsóné Hajas Ágnes, Marincsák Lászlóné, Páll Miklós, Thodory Ferenc, Tóthné Kukola Mária, Tótszegi István, Tyukodi Attila