Egyházmegyei Hivatal

Miskolci Egyházmegye Püspöki Hivatala

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 260; Fax: (46) 500 263

Email: hivatal@migorkat.hu

Honlap: www.migorkat.hu

Püspök: Dr. Orosz Atanáz,  puspok@migorkat.hu

Első helynök: Juhász Géza,  elsohelynok@migorkat.hu

Irodaigazgató: Kiss László, irodaigazgato@migorkat.hu

Püspöki személyi titkár: Kiss Máté  sz.titkar@migorkat.hu

Püspöki irodai titkár: Kovács Viktor, munkatars@migorkat.hu

Sajtófőnök: Varga-Juhász Bernadett (30) 667 2745, sajto@migorkat.hu

Szociális szaktanácsadó: Tóthné Kukola Mária, szoc.szaktanacsado@migorkat.hu

Munkatárs: Tyukodi Zsuzsanna

Tanodareferens: Thodory Ferenc

Pasztorális referens: Béres Gábor

Cigánypasztorációs referens: Dr. Balogh Győző János

 

Miskolci Egyházmegyei Bíróság

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 260; Fax: (46) 500 263

Bírósági helynök: Galambvári Péter (30) 271 6134, birosag@migorkat.hu

Bírók: Gánicz Tamás, Horváth Tamás, Kozsán István, Nagy Tamás, Tóth Ferenc, Victor Bohiv

Kötelékvédő és ügyész: Dr. Melles Tivadar, Sereghy Xénia

Jegyzők: Debreceni Zoltán, Kiss László, Molnár Ádám, Ignácz Gyula
 

Miskolci Egyházmegye Gazdasági Irodája

3526 Miskolc, Szeles u. 59. Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 265; Fax: (46) 509 890

Ökonómus: Tóth Ferenc, okonomus@mi.gorogkatolikus.hu

Ökonómus-helyettes: Marincsák László, okonomus@migorkat.hu

Belső ellenőr: Csiszárik Csaba, ellenor@migorkat.hu

Könyvelő: Kormos Mária, konyvelo@migorkat.hu

Bér- és munkaügyi előadó: Fügedi Zsuzsanna, munkatars1@migorkat.hu

Munkatárs: Tar Margaréta

Főépítész: Szuhay László, foepitesz@migorkat.hu

Pályázati szaktanácsadó, közbeszerzési szakértő: Bodolóczki Mária, palyazat@migorkat.hu

Pályázati munkatárs: Kollárné Tóth Annamária, palyazat1@migorkat.hu

 

Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111

Email: hivatal@mekif.hu

Tel.: +36 30-016-7026

Igazgató: Bialkó Mária

Lelki igazgató: Juhász Géza

Gazdasági Osztályvezetője: Töttös Melinda

Email: gazdasagi@mekif.hu

Nevelési és oktatási osztályvezető: Dr. Nagymáthé Sarolta

Szociális és gyermekvédelmi főelőadó: Dr. Bartók Csató Orsolya

Titkár: Csurilla Elemérné

Könyvelő: Tóth Luca

Adminisztrátorok: Tóth Ilona, Pető Attiláné
 

Ifjúság és Gyermekvédelmi Szolgálat :  http://www.ifjgyermekvedelemmigorkat.hu/

 

Miskolci Egyházmegyei Hitoktatási Iroda 

Iroda: 3526 Miskolc, Szeles u. 35.

Postacím: 3526 Miskolc, Szeles út 59. Pf. 111

Tel:(46) 792 713

hitoktatas@migorkat.hu

Hitoktatási felügyelő: Papp András

Hitoktatási Iroda: Papp Annamária munkatárs Tel.: +36 30 973.8464

 

Miskolci Egyházmegye Levéltára

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111

Telefon: (46) 500 260

E-mail: leveltar@migorkat.hu

Levéltáros: Szabó Roland (30) 489 4049

Levéltári munkatárs: Molnár Józsefné

Egyházművészeti  gyűjtemény vezetője: Kollárné Tóth Annamária,

gyujtemeny@migorkat.hu

 

Missziós Iroda

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

Tel.: (46) 792 713

Irodavezető: Csoma Zsuzsanna, missziosiroda@migorkat.hu

Irodavezető helyettes: Lipéczné Botkó Bernadett

 

Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

E-mail: ciganymissziosiroda@gmail.com

Honlap: www.ciganymisszio.gportal.hu

Vezető: Makkai László

 

Ikon- és Kegytárgybolt

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

Munkatárs: Vaszilyné Bódi Ildikó

E-mail: kegytargybolt@migorkat.hu

Tel.: (46) 792 718

 

Ifjúsági Iroda

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

E-mail: ifjusagi-iroda@migorkat.hu

Facebook: GIF – Miskolci Egyházmegye Görögkatolikus Ifjúsági Fóruma

Tel.: (46) 792 713

Irodavezető: Salai Szabolcs

 

Szentlélek Lelkigyakorlatos Ház

3714 Sajópálfala, Szabadság u. 63.

E-mail: szentlelekhaz@migorkat.hu

Tel.: (30) 532 0177, (30) 515 1368

Lelkigyakorlatos Ház felelőse: Kiss Huszti Andrea

 

 

Tanácsok és Bizottságok

Tanácsosok Testülete

Galambvári Péter bírósági helynök, Juhász Géza első helynök, Kiss László, Marincsák László, Papp András, Tótszegi István

Miskolci Egyházmegye Papi Szenátusa

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Hivataluknál fogva tagok: Juhász Géza első helynök, Galambvári Péter bírósági helynök

Választott tagok: Bodnár Dániel - Borsodi Esperesi Kerület, Debreceni Zoltán - Sátoraljaújhelyi Esperesi Kerület, Gorcsa György - Abaúj-Hegyaljai Esperesi Kerület, Salai Szabolcs - Sajópálfalai Esperesi Kerület, Stefán Zoltán - Miskolci Esperesi Kerület, Szűcs Béla - Csereháti Esperesi Kerület, Tótszegi István - Intézmények

Kinevezett tagok: dr. Dobos András, Dudás László, Kiss László, Marincsák László, Papp András, Szabó Roland, Szarka József

Gazdasági Tanács

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Kinevezett tagok: Juhász Géza első helynök, Barta József,  Csiszárik Csaba, Gedeon Miklós, Huszár Béla dr., Marincsák László, Remete Gábor dr., Szabó István dr., Szemán Ilona dr., Tóth Ferenc, Zsemkó Attila dr.

Pasztorális Tanács

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Pasztorális referens: Béres Gábor

Hivataluknál fogva tagok: Juhász Géza első helynök

Kinevezett tagok: Csejoszki Szabolcs, Dorcsinec László, Gulybán Tibor, Győrffy György, Harcsáné Zsemkó Csilla, dr. Janka Gábor, Jeviczkiné Vatamány Márta, Kiss Attila Gellért, dr. Lukács Miklós, Makkai László, Polgár Tamás, Szemerszki Mihály, Szepesi Szilárd
 

Cigánymissziós Bizottság

Elnök: Makkai László

Tagok: Balogh Győző jegyző, Bodnár Dániel, Kondás András, Mogyoró Rudolfné, Martinek Zsolt, Mozgó Mónika, Szepesi Szilárd, Szűcs Béla, Thodory Ferenc, Tyukodi Attila

Családpasztorációs Bizottság

Elnök: Szepesi Szilárd

Tagok: Bodnár Dániel, Dudás László, Polyák Péterné, Szemerszki Terézia dr., Szikora Benedek, Thodoryné Szarka Anita, Tóth Viktor, Varga Csaba

Hitoktatási Bizottság

Elnök: Papp András, hitoktatási felügyelő

Tagok: Béres Gábor, Bodnár Dániel, Fedor Péter, Janka Gábor dr.,  Kovács Lajos, Martinek Zsolt, Mészáros Marianna, Moldván Tibor, Papp Annamária, Szepesi Szilárdné, Thodory Ferenc

Ifjúsági Bizottság

Elnök: Salai Szabolcs

Tagok: Boronkai József, Fedor Péter, Halász György, Janka Gábor dr., Kiss Máté, Kondás András, Makkai László, Molnár Attila, Nagy Luca, Trestyánszki Rita, Varga Csaba

Oktatási Bizottság

Elnök: Papp Zoltán

Tagok: Budai Erzsébet, Fedor Péter, Gyulai Iván dr., Kovács Erika, Makkai László

Pályázati Koordinációs Bizottság

Tagok: Tóth Ferenc, Makkai László, Bodolóczki Mária, Kollárné Tóth Annamária, dr. Zsemkó Attila

Szociális és Karitatív Bizottság

Elnök: dr. Sója Szabolcs

Tagok: Bartók-Csató Orsolya, Bodnár Dániel, Demkó Balázs, Ivancsóné Hajas Ágnes, Marincsák Lászlóné, Páll Miklós, Thodory Ferenc, Tóthné Kukola Mária, Tótszegi István, Tyukodi Attila