Eger

Atanáz püspök, Balázs atya

Tiszta kegyelem – kápolnaszentelés Egerben

A 2008-ban alapított Egri Szervezőlelkészség közössége eddigi legfontosabb ünnepéhez érkezett július 5-én, amikor Atanáz püspök atya felszentelte saját kápolnájukat. A több mint egy évtizedes várakozást követően egy belvárosi lakóház átalakításával jutottak olyan liturgikus térhez, amelyet már ikonosztáz díszít.

kispapok

Országos Kispaptalálkozó Egerben

Az ország szemináriumainak papnövendékei tavaszi találkozójukon az Egri Főegyházmegye szemináriumában vendégeskedtek március 24-25-én.

püspök és felolvasó

Püspöki látogatás Egerben: Orosz Atanáz püspök atya felolvasóvá avatta Vajda Mihályt

Az egri Ward Mária Általános Iskola kápolnájában - a görögkatolikus szertartások jelenlegi végzési helyén - részesült hit-testvérünk az egyházi rend alsó fokozatában. Az ünnep helybeni megélésével a közösség erősítése volt püspök atya célja, hiszen az ilyen jellegű szentelések rendszerint a püspöki székesegyházban történnek.