Egyházmegyei Hivatal

Miskolci Egyházmegye Püspöki Hivatala

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 260; Fax: (46) 500 263

Email: hivatal@migorkat.hu

Honlap: www.migorkat.hu

Püspök: Dr. Orosz Atanáz,  puspok@migorkat.hu

Első helynök: Juhász Géza,  elsohelynok@migorkat.hu

Irodaigazgató: Kiss László, irodaigazgato@migorkat.hu

Püspöki személyi titkár: Kiss Máté  sz.titkar@migorkat.hu

Püspöki irodai titkár: Kovács Viktor, munkatars@migorkat.hu

Sajtófőnök: Varga-Juhász Bernadett (30) 667 2745, sajto@migorkat.hu

Pályázati munkatárs, projektasszisztens: Kalász Ágnes, kalasz.agnes@gmail.com

Tanodareferens: Csiszárik Jánosné

Pasztorális referens: Béres Gábor

Cigánypasztorációs referens: Dr. Balogh Győző János

Cigánypasztorációs megbízott: Orosz István Imréné, oroszrita67@gmail.com

 

Miskolci Egyházmegyei Bíróság

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 260; Fax: (46) 500 263

Bírósági helynök: Galambvári Péter (30) 271 6134, birosag@migorkat.hu

Bírók: Gánicz Tamás, Horváth Tamás, Kozsán István, Nagy Tamás, Sereghy Xénia, Victor Bohiv

Kötelékvédő és ügyész: Dr. Melles Tivadar, Ignácz Gyula

Jegyzők: Debreceni Zoltán, Kiss László, Molnár Ádám,
 

Miskolci Egyházmegye Gazdasági Irodája

3526 Miskolc, Szeles u. 59. Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 265; Fax: (46) 509 890

Ökonómus: Marincsák László, okonomus@migorkat.hu

Belső ellenőr: Csiszárik Csaba, ellenor@migorkat.hu

Könyvelő: Kormos Mária, konyvelo@migorkat.hu

Bér- és munkaügyi előadó: Fügedi Zsuzsanna, munkatars1@migorkat.hu

Munkatárs: Tar Margaréta, tar.margareta@migorkat.hu

Főépítész: Szuhay László, foepitesz@migorkat.hu

Pályázati szaktanácsadó, közbeszerzési szakértő: Bodolóczki Mária, palyazat@migorkat.hu

Pályázati munkatárs: Kollárné Tóth Annamária, palyazat1@migorkat.hu

 

Miskolci Egyházmegye Közfeladatellátó Intézményei Fenntartója

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111

Email: hivatal@mekif.hu

Tel.: +36 30-016-7026

Igazgató: Bialkó Mária

Lelki igazgató: Juhász Géza

Gazdasági Osztály vezetője: Töttös Melinda

Email: gazdasagi@mekif.hu

Titkár: Csurilla Elemérné

Könyvelő: Tóth Luca

Nevelési és oktatási osztályvezető: Dr. Nagymáthé Sarolta

Oktatási szakügyintéző: Szemerszki Mihályné

Szociális és gyermekvédelmi főelőadó: Dr. Bartók-Csató Orsolya

Oktatási adminisztrátor: Tóth Ilona 

 

Ifjúság és Gyermekvédelmi Szolgálat :  http://www.ifjgyermekvedelemmigorkat.hu/

 

Miskolci Egyházmegyei Hitoktatási Iroda 

Iroda: 3526 Miskolc, Szeles u. 35.

Postacím: 3526 Miskolc, Szeles út 59. Pf. 111

Tel:(46) 792 713

hitoktatas@migorkat.hu

Hitoktatási felügyelő: Papp András

Hitoktatási Iroda: Papp Annamária, Tel.: +36 30 973.8464, papp.annamaria78@gmail.com

 

Miskolci Egyházmegye Levéltára

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111

Telefon: (46) 500 260

E-mail: leveltar@migorkat.hu

Levéltáros: Szabó Roland leveltar@migorkat.hu

Levéltári munkatárs: Molnár Józsefné

Egyházművészeti  gyűjtemény vezetője: Kollárné Tóth Annamária,

gyujtemeny@migorkat.hu

 

Missziós Iroda

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

Tel.: (46) 792 713

Irodavezető: Csoma Zsuzsanna, missziosiroda@migorkat.hu

Irodavezető-helyettes: Lipéczné Botkó Bernadett

 

Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

E-mail: ciganymissziosiroda@gmail.com

Honlap: www.ciganymisszio.gportal.hu

Vezető: Makkai László

 

Ikon- és Kegytárgybolt

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

Munkatárs: Vaszilyné Bódi Ildikó

E-mail: kegytargybolt@migorkat.hu

Tel.: (46) 792 718

 

Ifjúsági Iroda

3526 Miskolc, Szeles u. 35.

E-mail: ifjusagi-iroda@migorkat.hu

Facebook: GIF – Miskolci Egyházmegye Görögkatolikus Ifjúsági Fóruma

Tel.: (46) 792 713

Irodavezető: Salai Szabolcs

 

Szentlélek Lelkigyakorlatos Ház

3714 Sajópálfala, Akác u. 6.

E-mail: szentlelekhaz@migorkat.hu

Tel.: (30) 532 0177, (30) 515 1368

Lelkigyakorlatos Ház felelőse: Kiss-Huszti Andrea

 

Miskolci Egyházmegyei Karitász

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Tel.: 47 / 362-982

Email: karitasz@migorkat.hu

Karitászigazgató: Csejoszki Szabolcs

 

Tanácsok és Bizottságok

Tanácsosok Testülete

Galambvári Péter bírósági helynök, Juhász Géza első helynök, Kiss László jegyző, Marincsák László, Papp András, Tótszegi István

Miskolci Egyházmegye Papi Szenátusa

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Hivataluknál fogva tagok: Juhász Géza első helynök, Galambvári Péter bírósági helynök

Választott tagok: Bodnár Dániel - Borsodi Esperesi Kerület, dr. Melles Tivadar - Sátoraljaújhelyi Esperesi Kerület, Dudás László - Abaúj-Hegyaljai Esperesi Kerület, Tótszegi István - Sajópálfalai Esperesi Kerület, Papp András - Miskolci Esperesi Kerület, Pacsai János - Csereháti Esperesi Kerület, Molnár Attila - intézmények

Kinevezett tagok: Béres Gábor, dr. Dobos András,  Kiss László - jegyző, Salai Szabolcs, Szabó Roland, Tyukodi Attila, Kiss Máté - titkár

Gazdasági Tanács

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Kinevezett tagok: Juhász Géza első helynök, Barta József István,  Csiszárik Csaba, Gedeon Miklós, Huszár Béla dr., Marincsák László, Remete Gábor dr., Szabó István dr., Szemán Ilona dr., Zsemkó Attila dr.

Pasztorális Tanács

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Pasztorális referens: Béres Gábor

Hivataluknál fogva tagok: Juhász Géza első helynök

Kinevezett tagok: Csejoszki Szabolcs, Dorcsinec László, Győrffy György, Harcsáné Zsemkó Csilla, dr. Janka Gábor, Jászter Beáta, Kiss Attila Gellért, dr. Lukács Miklós, Makkai László, Nagyné Tóth Tímea, Polgár Tamás, Polyák Péterné,Salai Szabolcs, Szemerszki Mihály, Szepesi Szilárd, dr. Tóth Gergő József, Trescsula László,
 

Cigánymissziós Bizottság

Elnök: Makkai László

Tagok: Balogh Győző János jegyző, Bodnár Dániel, Kondás András, Mogyoró Rudolfné, Orosz István Imréné, Polyák Péterné, Szepesi Szilárd, Szűcs Béla, Thodory Ferenc, Varga Csaba

 

Családpasztorációs Bizottság

Elnök: Szepesi Szilárd

Tagok: Bodnár Dániel, Dudás László,Kovács Lajos, Polyák Péterné, Szemerszki Terézia dr., Thodoryné Szarka Anita, Tóth Viktor, Varga Csaba

Hitoktatási Bizottság

Elnök: Papp András, hitoktatási felügyelő

Tagok: Béres Gábor - pasztorális referens, Bak László, Bodnár Dániel, Kiss-Kökényessy Zsófia, Kovács Lajos, Molnár Áron István, Nagy Tamás, Varga Csaba

Ifjúsági Bizottság

Elnök: Salai Szabolcs

Tagok: Boronkai József, Dudás György jegyző és titkár, Fedor Péter, Halász György, Janka Gábor dr., Kondás András, Makkai László, Martinek Zsolt, Molnár Attila, Nagy Luca, Trestyánszki Rita, Varga Csaba

Oktatási Bizottság

Elnök: Papp Zoltán

Tagok: Barta József Istvánné, Budai Erzsébet, Fedor Péter, Gyulai Iván dr., Makkai László, Szikora Benedek

Pályázati Koordinációs Bizottság

Tagok: Tóth Ferenc, Makkai László, Bodolóczki Mária, Kollárné Tóth Annamária, dr. Zsemkó Attila

Szociális és Karitatív Bizottság

Elnök: dr. Sója Szabolcs

Tagok: Béres Gábor, Bodnár Dániel, Demkó Balázs, Ivancsóné Hajas Ágnes, Juhász Géza, Marincsák Lászlóné, Páll Miklós, Thodory Ferenc, Tóthné Kukola Mária, Tótszegi István

Ifjúság- és Gyermekvédelmi Szolgálat

Juhász Géza, Dobos András dr., Szentesiné Miklós Andrea, Király Ágnes dr.

Kegyeleti Bizottság

Dudás László, Galambvári Péter, Pacsai János, Szarka József

Centenáriumi Bizottság

Juhász Géza, elnök

Tagok: Béres Gábor titkár,  Galambvári Péter, Buka Gábor, Fedor Péter, Salai Szabolcs, Györffi György, Varga-Juhász Bernadett