Egyházmegyei Hivatal

Központi intézmények

Miskolci Egyházmegye Püspöki Hivatala

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 260; (30) 503 4348; Fax: (46) 500 263 hivatal@mi.gorogkatolikus.hu

Megyéspüspök: Dr. Orosz Atanáz (30) 749 6218, puspok@mi.gorogkatolikus.hu

Első helynök: Juhász Géza (30) 742 6266, elsohelynok@mi.gorogkatolikus.hu

Irodaigazgató: Kiss László, irodaigazgato@mi.gorogkatolikus.hu

Püspöki titkár: Debreceni Zoltán (20) 9888 142  titkar@mi.gorogkatolikus.hu

Kommunikációs referens és püspöki szóvivő: Varga-Juhász Bernadett (30) 667 2745, sajto@mi.gorogkatolikus.hu

Irodai munkatárs: Kovács Viktor, munkatars@mi.gorogkatolikus.hu

Szervező asszisztens (NEK2020): Hoskó Bence: nek@mi.gorogkatolikus.hu

 

Miskolci Egyházmegyei Bíróság

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 260; Fax: (46) 500 263

Bírósági helynök: Galambvári Péter (30) 271 6134, birosag@mi.gorogkatolikus.hu

Bírók: Gánicz Tamás, Horváth Tamás, Kozsán István, Tóth Ferenc, dr. Verdes Miklós, Victor Bohiv

Kötelékvédő és ügyész: Dr. Melles Tivadar

Ügyhallgatók: Sereghy Xénia

Jegyzők: Debreceni Zoltán, Jeviczki Ferenc, Kiss László, Nagy Tamás, Szemán András

 

Miskolci Egyházmegye Gazdasági Irodája

3526 Miskolc, Szeles u. 59. Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 265; Fax: (46) 509 890

Ökonómus: Tóth Ferenc, okonomus@mi.gorogkatolikus.hu

Belső ellenőr: Csiszárik Csaba, ellenor@mi.gorogkatolikus.hu

Főkönyvelő: Töttös Melinda, fokonyvelo@mi.gorogkatolikus.hu

Főépítész: Szuhay László, foepitesz@mi.gorogkatolikus.hu

Pályázati szaktanácsadó: Bodolóczki Mária, palyazat@mi.gorogkatolikus.hu

Munkatárs: Fügedi Zsuzsanna munkatars1@mi.gorogkatolikus.hu

 

Miskolci Egyházmegye Oktatás- és Nevelésügyi Osztály

3526 Miskolc, Szeles u. 59. Postacím: 3503 Miskolc Pf. 111

Telefon: (46) 500 266

E-mail: oktatas@mi.gorogkatolikus.hu

Oktatási referens: Papp Zoltán, okt.referens@mi.gorogkatolikus.hu

Pedagógiai szakértő: Dr. Nagymáthé Sarolta, ped.szakerto@mi.gorogkatolikus.hu

Szociális szaktanácsadó: Tóthné Kukola Mária,  szoc.szaktanacsado@mi.gorogkatolikus.hu

 

Miskolci Egyházmegye Levéltára

3526 Miskolc, Szeles u. 59.

Postacím: 3503 Miskolc, Pf. 111

Telefon: (46) 500 260

E-mail: leveltar@mi.gorogkatolikus.hu

Levéltáros: Szabó Roland, bekecsi parókus (30) 489 4049

Egyházművészeti  gyűjtemény vezetője: Kiss László

 

 

Tanácsok és Bizottságok

Tanácsosok Testülete

Galambvári Péter bírósági helynök, dr.Janka Gábor, Juhász Géza első helynök, Makkai László, Marincsák László, Mosolygó Tamás, Szemerszki Mihály

Miskolci Egyházmegye Papi Szenátusa

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Hivataluknál fogva tagok: Juhász Géza első helynök, Galambvári Péter bírósági helynök

Választott tagok:  Csejoszki Szabolcs - Abaúj-Hegyaljai Esperesi Kerület, Demkó Balázs - Sajópálfalai Esperesi Kerület, Dobos András, Janka Gábor dr. - Borsodi Esperesi Kerület, Kovács Lajos - Intézmények, Szathmáry Béla - nyugdíjas atyák, Tóth Ferenc - Miskolci Esperesi Kerület, Trescsula László - Sátoraljaújhelyi Esperesi Kerület, Tyukodi Attila - Csereháti Esperesi Kerület

Kinevezett tagok: Buka Gábor, ifj. Jeviczki Ferenc, Kiss Attila, Kiss László, Pacsai János

Gazdasági Tanács

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Magánál a jognál fogva tag: Tóth Ferenc ökonómus

Kinevezett tagok: Csiszárik Csaba, Gedeon Miklós, Juhász Géza első helynök, Lőrincz György dr.,  Szabó István dr., Szajkó Gábor, Szemán Ilona dr., Zsemkó Attila dr.

Pasztorális Tanács

Elnök: Dr. Orosz Atanáz püspök

Hivataluknál fogva tagok: Juhász Géza első helynök

Kinevezett tagok: Csejoszki Szabolcs, Harcsáné Zsemkó Csilla, Kiss Attila Gellért, Makkai László, Marincsák Gyula dr., Obráz Béla, Salai Szabolcs, Sója Szabolcs dr., Stefán Zoltánné, Szemerszki Mihály, Szilágyi István
 

Cigánymissziós Bizottság

Elnök: Makkai László

Tagok: Balogh Győző jegyző, Bodnár Dániel, Kondás András, Mogyoró Rudolfné, Martinek Zsolt, Mozgó Mónika, Szepesi Szilárd, Szűcs Béla, Thodory Ferenc, Tyukodi Attila

Családpasztorációs Bizottság

Elnök: Csejoszki Szabolcs

Tagok: Bodnár Dániel, Dudás László, Jármi Zoltán, Polyák Péterné, Szarka János dr., Szemerszki Terézia dr., Szepesi Szilárd, Szikora Benedek, Thodoryné Szarka Anita, Tóth Viktor

Hitoktatási Bizottság

Elnök: Jármi Zoltán, hitoktatási felügyelő

Tagok: Béres Gábor, Bodnár Dániel, Fedor Péter, Janka Gábor dr.,  Kovács Lajos, Martinek Zsolt, Mészáros Marianna, Moldván Tibor, Papp Annamária, Szepesi Szilárdné, Thodory Ferenc

Ifjúsági Bizottság

Elnök: Fedor Péter

Tagok: Boronkai József, Janka Gábor dr., Kondás András, Kovács Lajos, Makkai László, Martinek Zsolt, Molnár Attila, Nagy Luca, Papp Zoltán, Salai Szabolcs, Stefán Zoltán, Trestyánszki Rita, Varga Csaba
 

Média Bizottság

Elnök: Kondás Sándor

Tagok: Boronkai Edina, Grunda János ifj., Ivancsó Bazil, Jászter Beáta, Laskay Anna, Varga-Juhász Bernadett

Oktatási Bizottság

Elnök: Papp Zoltán

Tagok: Béres Gábor, Budai Erzsébet, Fedor Péter, Gyulai Iván dr., Kovács Erika, Makkai László

Pályázati Koordinációs Bizottság

Tagok: Tóth Ferenc, Makkai László, Bodolóczki Mária, Kollárné Tóth Annamária, dr. Zsemkó Attila

Szociális és Karitatív Bizottság

Elnök: dr. Sója Szabolcs

Tagok: Bodnár Dániel, Demkó Balázs, Ivancsóné Hajas Ágnes, Marincsák Lászlóné, Páll Miklós, Thodory Ferenc, Tóthné Kukola Mária, Tótszegi István, Tyukodi Attila