Gondolatok

Böjti gondolatok Karácsony előtt

Aki nap nap után állhatatosságra kényszeríti magát az imádságban, szinte felemésztődik a lelki szerelemben, az Isten iránti vágyakozásban.

Oltalom minden időben – templombúcsú Rakacaszenden

Rakacaszend piciny csereháti település, lakóinak száma a 400 főt sem éri el. Fogyatkozó lélekszámmal lakják görögkatolikusok, reformátusok és római katolikusok. Idei templombúcsújukon mégis bőven akadt okuk a hálaadásra.

Hála helyett ,,panaszverseny”

Makkai László pasztorálpszichológus atya gondolatai arról, mennyivel fontosabb lenne észrevenni életünkben mindazt, ami hálaadásra ad okot, mint panaszkodni olykor apróságokért… Elsősorban a Jóistennek kell hálát adnunk, de ne fukarkodjunk a köszönettel, hálával embertársaink felé sem.