Püspöki látogatás Egerben: Orosz Atanáz püspök atya felolvasóvá avatta Vajda Mihályt

Az egri Ward Mária Általános Iskola kápolnájában - a görögkatolikus szertartások jelenlegi végzési helyén - részesült hit-testvérünk az egyházi rend alsó fokozatában. Az ünnep helybeni megélésével a közösség erősítése volt püspök atya célja, hiszen az ilyen jellegű szentelések rendszerint a püspöki székesegyházban történnek.

püspök és felolvasó

Az evangéliumi szakaszhoz igazodva Atanáz atya a krisztusi irgalomról beszélt, kiemelve, hogy az irgalmasság évében még inkább ügyelnünk kell arra, hogy könyörülettel forduljunk azok felé, akik segítségre szorulnak. A tanítványokhoz hasonlóan nekünk is Jézus elé kell vinnünk azt a keveset, amivel rendelkezünk, hogy bebizonyíthassa, nem kér lehetetlent. Hiszen ha odatesszük Jézus elé amink van, teljesíti kérésünket, még akkor is, ha annak elérése a mi erőnket meghaladná. Krisztus az evangéliumi csodához hasonlóan mindnyájunkat táplálni akar az örök élet kenyerével, s ezáltal gyarapítja az Egri Szervezőlelkészséget.

Atanáz püspök prédikációját az apostoli szakasz egy fontos gondolatával folytatta: “Éljetek egyetértésben”. Jelezve, hogy nem szabad engednünk a közösséget megosztó kísértésnek. Tudnunk kell, hogy a közösség igazi formálója Jézus Krisztus.

felolvasó avatásAhogyan a frissen felavatott felolvasónak is az egyházközség gyarapítása kell hogy a célja legyen. S nemcsak a bibliai szövegek felolvasása, hanem annak élése is!

Vajda Mihály mostantól felszentelt felolvasóként szolgálja az egri közösséget. Legfőbb törekvése azonban az, hogy végül diakónus legyen.

Szerző és fotó: Laskay Anna

Címkék