A Szentatya megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat

A Szentatya, Ferenc Pápa a bizánci rítusú katolikusok számára megalapította a Magyarországi Sajátjogú Metropolitai Egyházat.

Ikon,

A Hajdúdorogi Egyházmegyét, Debrecen székhellyel metropolitai székké emelte, amelynek első metropolitájává Excellenciás és Főtisztelendő Kocsis Fülöpöt nevezte ki, aki jelenleg a Hajdúdorogi Egyházmegye püspöke.

                - A Miskolci Apostoli Exarchátust egyházmegyei rangra emelte, megtéve a Hajdúdorogi Metropolitai Szék szuffragáneus egyházmegyéjévé, és első püspökévé Excellenciás és Főtisztelendő Orosz Atanázt nevezte ki, áthelyezve őt a paniumi címzetes székből.

            - Megalapította a bizánci rítusú katolikusok számára a Nyíregyházi Egyházmegyét, a Hajdúdorogi Egyházmegyéből leválasztott területből, a Hajdúdorogi Metropolitai Szék szuffragáneusává téve, Apostoli Adminisztrátorává (sede vacante) pedig kinevezte Excellenciás és Főtisztelendő Orosz Atanázt.

Címkék