Gondolatok

Karácsonyra készülve

"Helyezzük vissza Jézus Krisztust a karácsonyi ünneplés közepébe" - Pacsai János atya gondolatai karácsonyi készületünkhöz.

"Kihez mehetnénk tanácsért, ha nem az Úr Jézushoz?”

Csaba testvér a kórházből küldött üznetében így fogalmaz: "A bölcs ember ha elbizonytalanodik és megriad, bizalommal segítséget, iránymutatást keres, kér! Csendesedjünk el és nézzük meg, hogy mit tanácsol, kér tőlünk a mi Mesterünk."

Oltalom minden időben – templombúcsú Rakacaszenden

Rakacaszend piciny csereháti település, lakóinak száma a 400 főt sem éri el. Fogyatkozó lélekszámmal lakják görögkatolikusok, reformátusok és római katolikusok. Idei templombúcsújukon mégis bőven akadt okuk a hálaadásra.

Hála helyett ,,panaszverseny”

Makkai László pasztorálpszichológus atya gondolatai arról, mennyivel fontosabb lenne észrevenni életünkben mindazt, ami hálaadásra ad okot, mint panaszkodni olykor apróságokért… Elsősorban a Jóistennek kell hálát adnunk, de ne fukarkodjunk a köszönettel, hálával embertársaink felé sem.