Gondolatok

Nagyböjt első napján

Egy magát Mathétésznak, azaz Tanítványnak nevező ember levelét 200 körül írta egy számunkra ismeretlen, a kereszténység iránt érdeklődő Diognétosz nevű címzettnek.

Február 2.

Az V. század táján élt egy Etheria nevű szerzetesnő, aki elzarándokolt a Szentföldre, s e zarándoklat alatt útinaplót vezetett. Lelki élményeit ma is olvashatjuk. Ebben a naplóban azt is írja, hogy a mai ünnepet Jeruzsálemben a húsvéthoz hasonló ünnepélyességgel ülték meg, gyertyákkal és fáklyákkal.

Az Exarchátus zarándoklata Máriapócsra

Pünkösd utáni 8. vasárnapon, a Miskolci Apostoli Exarchátus máriapócsi zarándoklatán Atanáz püspök atya ezekket a gondolatokat mondta a zarándokoknak és rádió-hallgatóknak.

Pünkösd u. 7. vasárnap

"Mindazt, amit valaha megírtak, okulásunkra írták, hogy az Írásból türelmet és vigasztalást merítsünk reményünk megőrzésére.” (Róm 15,4)