Gondolatok

Pünkösd utáni idő

"A „pünkösd utáni” hetek a Szentlélek vezetésére hagyatkozást, az új kezdetet jelentik" - Atanáz püspök gondolatait adjuk közre.

Böjti gondolatok Húsvét előtt

„…Áldunk és magasztalunk téged, hogy méltattál bennünket legszentebb és üdvösséghozó kínszenvedésed csodálhatására… tanúi legyünk keresztről való levételednek és testszerinti sírba helyeztetésednek. Áldunk és magasztalunk téged, megváltó Istenünk, a boldogító reményért, hogy kegyességed szerint megengedted nekünk a te dicsőséges feltámadásod fényes emlékünnepét is elérnünk…” (Euchologion, Ima a Megváltó sírjánál)

Júdások maradunk, vagy Tanítványokká válunk?

Júdás csókja jel, mellyel Iskarióti Júdás a Getszemáni kertben megmutatta a Jézus elfogására érkező csapatnak, kit kell elfogniuk: „Akit megcsókolok, mondta, ő az, fogjátok el” (Mt 26,49; Lk 22,48)