Gondolatok

Pünkösdre készülődve

Pünkösdre készülődve érdemes elgondolkodni mindazon, amit az Atyától kaptunk, amikor elküldte Fiát, a mi Urunkat Jézus Krisztust.

A vakon született vasárnapja Jn 9, 1-38

Elolvasva az evangéliumi szakaszt, felmerülhet ennünk a kérdés, hogy miért nem a tényekalapján ítélik meg a farizeusok Krisztus Urunkat? Miért uralja őket akkora előítélet, hogy anyilvánvaló igazságot nem ismerik el?

Inaszakadt Vasárnapja Jn 5, 1-15

Kereszténységünk Krisztus követést jelent, amit egyházi hagyományunk szerint ünnepeinkkel,böjtjeinkkel, szentek ünneplésével élünk meg.

„Ez a nap, melyet az Úr szerzett, örvendezzünk …"

„Húsvét, az Úr húsvétja, ismét húsvétot mondok, a Szentháromság tiszteletére” - így kezdte szentbeszédét a görögöknél Teológusnak nevezett Nazianzoszi Szent Gergely, azokkal a szavakkal, melyek a bizánci egyház húsvéti éneksorának kezdetévé váltak („Szentséges Pászka, az Úr Pászkája”).

Nagyböjt negyedik vasárnapja – Valóban méltó, Mi Atyánk

Miután a pap befejezte az áldozatot, a kenyér és a bor átváltozott Jézus Testévé és Vérévé, megemlékezik a szentekről, kiváltképpen az Istenszülő és mindenkorszűz Máriáról, majd pedig ismét és ismét könyörög az Úrhoz, mielőtt elimádkozzuk az Úr imádságát, a Mi Atyánkot.