Gondolatok

Gyógynövények megáldása június 24-én, Keresztelő János próféta születésének ünnepén

Több görögkatolikus egyházközségben is ápolják azt a hagyományt, hogy Keresztelő Szent János születése ünnepének előestéjén a hívek elindulnak a határba, a mezőkre, a rétekre, hogy csokorba gyűjtsék Isten pazarló szeretetének jeleit, a gyógyító növényeket és virágokat. Ezeket a gyógynövényeket áldja meg a pap az ünnepi Liturgia végén, amit a hívek hazavisznek és Isten testi-lelki gyógyulást hozó erejének jeleként őriznek otthonaikban.

Pünkösd utáni idő

"A „pünkösd utáni” hetek a Szentlélek vezetésére hagyatkozást, az új kezdetet jelentik" - Atanáz püspök gondolatait adjuk közre.

Böjti gondolatok Húsvét előtt

„…Áldunk és magasztalunk téged, hogy méltattál bennünket legszentebb és üdvösséghozó kínszenvedésed csodálhatására… tanúi legyünk keresztről való levételednek és testszerinti sírba helyeztetésednek. Áldunk és magasztalunk téged, megváltó Istenünk, a boldogító reményért, hogy kegyességed szerint megengedted nekünk a te dicsőséges feltámadásod fényes emlékünnepét is elérnünk…” (Euchologion, Ima a Megváltó sírjánál)

Júdások maradunk, vagy Tanítványokká válunk?

Júdás csókja jel, mellyel Iskarióti Júdás a Getszemáni kertben megmutatta a Jézus elfogására érkező csapatnak, kit kell elfogniuk: „Akit megcsókolok, mondta, ő az, fogjátok el” (Mt 26,49; Lk 22,48)