Gondolatok

Gondolatok az evangéliumhoz

„Adjatok hálát mindenkor mindenért
a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának!”
(Ef. 5,20) Gondolatok a tíz leprás történetéhez.

A születés ikonja

Ikon és etika címmel a Görögkatolikus Médiaközpont készítette sorozatot egyikében Dr. Papp Miklós morálteológus elmélkedik a születés ikonográfiájáról.

Az emberiség a Megváltót várja

Karácsonyi készületünkhöz egy kis olvasnivalót ajánlunk.
Dr. Tomka Ferenc Találkozás a kereszténységgel című könyvének egyik fejezete, Az emberiség a Megváltót várja, az alábbiakban olvasható.

Teológia és ikon

Szent vértanúk
A szent vértanúk története és lelki harcaik méltatása már az első századokban gyökeret vert az egyházban. A saját vérükkel írták alá a hitvallásukat és Jézus Krisztus iránti szeretetüket. Fontos, hogy önként, szabadon vállalták és vérükkel tisztították meg a bűneiket.

Gondolatok az evangéliumhoz

„Isten Fia azért jelent meg, hogy az ördög birodalmát lerontsa” (1Jn 3,8)
Jézus meggyógyítja a gadarai megszállottakat (Lk 8,28-39)