Gondolatok

Isten jelenlétében élni

Larissza város (Görögország) püspöke, Theologosz Paszkhalidisz, aki önkéntes szegénységet fogadott, mondta, hogy édesapja mindig ingének zsebében hordott egy papírt, melyen a következő szöveget írta: „Érezd Isten jelenlétét!” Annak érzékelése vagy tudata, hogy Isten mindenütt jelen van, és a gondolat, hogy Isten mindenütt lát engem, meghatározza életünk folyását.

Pünkösd, Szentlélek eljövetele

„Ha fénynek hívom őt, teremtményéről beszélek; ha Igének hívom, az elvét nevezem meg, ha értelemnek hívom, gondolkodásáról beszélek, ha pedig léleknek, akkor leheletéről.

Az igazi böjtről

Minden böjti időszak kezdetén előttünk áll az a fontos kérdés, hogy milyen igazi böjt, mi tetszik az Úrnak.

Nagyböjt első napján

Egy magát Mathétésznak, azaz Tanítványnak nevező ember levelét 200 körül írta egy számunkra ismeretlen, a kereszténység iránt érdeklődő Diognétosz nevű címzettnek.

Február 2.

Az V. század táján élt egy Etheria nevű szerzetesnő, aki elzarándokolt a Szentföldre, s e zarándoklat alatt útinaplót vezetett. Lelki élményeit ma is olvashatjuk. Ebben a naplóban azt is írja, hogy a mai ünnepet Jeruzsálemben a húsvéthoz hasonló ünnepélyességgel ülték meg, gyertyákkal és fáklyákkal.