diakónus

Marczi András

Papszentelés Zemplénagárdon

Orosz Atanáz püspök 2023. május 29-én, a 10 órakor kezdődő Szent Liturgián szenteli áldozópappá Marczi András diakónust Zemplénagárdon

Székesegyház, Kiss Máté

Diakónusszentelés Miskolcon

2021. december 27-én, a 10 órakor kezdődő Szent Liturgián szenteli diakónussá Orosz Atanáz püspök Kiss Máté alszerpapot Miskolcon, a Székesegyházban.