Mikóháza

Atanáz püspök, Figeczki Gábor

Diakónusszentelés Egyházmegyénkben

2021. október 9-én, a 10 órakor kezdődő Szent Liturgián szenteli diakónussá Orosz Atanáz püspök Figezczki Gábor tanulmányvégzett papnövendéket Mikóházán.