Hitünk látható jelei

Számos út menti kereszt szépült meg egyházmegyénkben

kőkereszt, Atanáz püspök

Bárhová is tartunk, biztos utunkba akad egy-egy kereszt házak falán, utak mentén. A Miskolci Egyházmegyében sok kereszt újulhat és újulhatott meg pályázati forrásokból és egyéni adományokból az utóbbi években. A határszéleken, utak mentén annak idején felállított keresztek mindegyikének megvan a saját története; kik és miért állíttatták, és az is, hogyan tudta egy-egy közösség megőrizni a történelem viharaitól.  

hódolás a kereszt előtt

Orosz Atanáz püspök vízkereszt ünnepkörében szentelte meg legutóbb az egyik felújított keresztet Mikóházán. „Vízkereszt ünnepkörében a keresztre is tekintünk, amivel megváltott bennünket az Úr.” – mondta a püspök a keresztszentelésen. Milyen érdekes: a Székesegyház új freskóin a nagypénteket és a vízkeresztet ábrázoló ikonok éppen egymással érintkeznek, mintegy egymás szimmetrikus folytatásai. A kereszt számunkra a legerősebb szeretet, a megváltó szeretet jelképe. Vízkeresztkor válik láthatóvá számunkra Isten megjelenése és nagypénteken megszabadító kegyelme.

kereszt szentelése

A mikóházi templom udvarán álló kőkeresztet éppen az alacsonyan járó nap világította meg a Szent Liturgia idején. Ez mintegy megvalósulása lett a vízkereszt egyik értelmezésének, a "fények" ünnepének. „Ma árad ki a világosság a mennyországból és ma evilág sötét ködfelhői eloszlanak, hogy mindnyájan megvilágosodjunk” – hangzik el a vízszentelés egyik imádságában. „Isten ilyesfajta közelségét, az Ő világosságát éljük át vízkereszt hetében.” – mondta a püspök, majd ehhez fűzte a további tanítást is. A „fény” rá kell, hogy világítson életünk „árnyékos darabkáira” is, amelyek még nem méltóak Isten szent akaratához. „Úgy világoskodjék a ti világosságotok az emberek előtt, hogy látván jócselekedeteiteket, dicsőítsék mennyei Atyátokat” (Mt 5,16) – minden tanítványnak szól az üzenet, hogy úgy világítson életének tanúságtétele, hogy más embernek is kedve támadjon keresztényként élni, kereszténnyé válni. "A Te orcád világossága jegyeztetett mireánk" - énekeljük öntudatosan ezekben az ünnepi időkben.

Atanáz püspök, kőkereszt, füstölés

„Imádkozzunk azért, hogy a kereszt ne csak jelkép maradjon, hanem valóban a Jézus Krisztussal való közösséget erősítse" - zárta szavait a miskolci püspök, aki kicsivel korábban Bekecsen,Tolcsván és Vámosújfalun áldott meg felújított, illetve egészen új kereszteket.

Címkék