Karácsony

gyertya, nyitott könyv, rajta összekulcsolt kéz

Hamarosan Karácsony előtti böjti gondolatok

Idén Ferenc pápa korábban elhangzott reggeli igehirdetéseiből származó gondolatokkal szeretnénk segíteni a lelki felkészülést Krisztus születésének ünnepére.

karácsonyi ikon

Velünk az Isten!

"Az idén is van Karácsonyunk, van ajándékunk, és nemcsak hogy a Kisjézus hozza az ajándékot, hanem Ő maga az ajándék. Ezzel a hittel, ezzel a bizonyossággal imádkozzunk és kérleljük Őt, hogy mentse meg ezt a járványtól, éhínségtől, háborúktól szenvedő világot és lakosságát minden bajtól." - Atanáz püspök az alábbi videóüzenettel kíván áldott karácsonyi ünnepeket.

Szűz a jellel

Karácsonyi köszöntés népszámlálás előtt

"A kevesebb kimozdulással járó, s ezért talán minden eddiginél bensőségesebb idei karácsony megdöbbentő nagy felismerése az lehet, hogy éppen nekünk „született a Megváltó, az Úr Krisztus.” - Orosz Atanáz püspök karácsonyi köszöntőjét az alábbiakban adjuk közre.

Jupiter, Szaturnusz együttállás

Láttuk csillagát…

A betlehemi csillag minden Istent kereső ember számára jelzőfényként ragyog, mutatja az utat Isten szelíd szeretetének jele felé. Az elmúlt napokban, december 21-én, különös reménnyel a szívünkben vártuk a betlehemi csillag évezredes feltűnését; az idei vírushelyzetben különleges ajándékként sejlett fel.

csillagok

A betlehemi jelzőfény

December 21-én a Jupiter és a Szaturnusz különleges együttállása lesz látható az égbolton. Szabad szemmel nézve egyetlen fényes „csillagnak” fognak tűnni, emiatt nevezik a jelenséget „karácsonyi csillagnak”. 17:00-17:30 környékén lesz érdemes kémlelni az eget. Egyes csillagászati elméletek szerint a két bolygó együttállása lehetett az úgynevezett betlehemi csillag.

karácsonyi liturgián

„Az élet megjelent” (1 Jn 1,2)

Karácsony első napján Orosz Atanáz püspök vezette az ünnepi Szent Liturgiát a miskolci székesegyházban. A főpásztor homíliájában kiemelte, hogy a karácsonykor evilágra jött Élet az emberi élet föltételek nélküli megbecsülésére és védelmére is kötelez bennünket.

karácsonyi ikon

A Megváltó születését ünnepeljük

December 25-én Isten Fiának, Jézus Krisztusnak földi születését ünnepeljük. Az örömünnep tárgya a megtestesült Ige földi születése a Boldogságos Szűz Máriától Betlehemben

szinpadkép

Isten pénze: a szeretet

Karácsony Jézus Krisztus test szerinti születésének ünnepe, az elmélyülés, az Isten titkain elgondolkodó imádság, a remény, az öröm, a csend, a családi békesség, az ajándékozó szeretet ünnepe.