diakónusszentelés

Atanáz püspök szentelés közben

Diakónusszentelés Homrogdon

„A Szentlélek közöltetése és egyesítő ereje” kapcsol össze mindnyájunkat: Pünkösdhétfőn szentelte diakónussá Troszt Ákost Orosz Atanáz püspök Homrogdon.

Orosz Atanáz, Pásztor Gergely

Éberen szolgálni

December 1-én Orosz Atanáz püspök szentelte diakónussá Pásztor Gergely alszerpapot Sajópálfalán.

körmenet Görömbölyön

„Valóban az Úr van ezen a helyen”

Október 7-én, a templomszentelés 150. évfordulóján tartották a görömbölyi templom búcsúját. A liturgián állandó diakónussá szentelték Dorcsinec Lászlót.

Tóth Lóránt

Tóth Lóránt diakónusszentelése

Tóth Lórántot 2018. február 2-án „Az Úr találkozása Simeonnal", vagyis gyertyaszentelő ünnepén szentelte fel Kocsis Fülöp metropolita.

diakónus szentelés

Diakónusszentelés Penészleken

2017. szeptember 26-án Orosz Atanáz miskolci püspök diakónussá szentelte Aranyics Arnoldot Penészleken. A szolgálat szentségét, mint igaz tanúságtételt, életre szóló feladatként kapta meg a fiatalemeber.

diakónusszentelelés

Diakónusszentelés Miskolcon

A Miskolci Egyházmegye püspöke, Orosz Atanáz szentelte diakónussá Salai Szabolcs tanulmányvégzett papnövendéket november 8-án, Miskolcon.