Éberen szolgálni

December 1-én Orosz Atanáz püspök szentelte diakónussá Pásztor Gergely alszerpapot Sajópálfalán.

Orosz Atanáz, Pásztor Gergely

Áttekintve a metropólia papságának, vagy most, a papnevelő intézetben tanuló növendékek életrajzát, elég nagy számban találunk olyan szolgálattevőket, kiknek gyermekkora, vagy életük egy meghatározó szakasza, mint a most szentelt Pásztor Gergely  estében is, Sajópálfalához, ahhoz a templomhoz kötődik, ahol a Szűzanya könnyeket hullatott, hasonlóan a Máriapócsról elindult papi-, szerzetesi hivatásokhoz.

A Szent Liturgián Szent Lukács evangéliumából, a 12. fejezetből felolvasott szakaszban Jézus arra biztatja az apostolokat, hogy éberen teljesítsék szolgálatukat. Testvérünk keresztnevének jelentése is ennek a szónak, az éberségnek, az őrködésnek jelentését hordozza.

szentelés közben

A fenti párhuzamra a homíliában Atanáz püspök hívta fel a figyelmet, idézve és elemezve a felolvasott fejezet részeit; ”Boldogok azok a szolgák, akiket az úr ébren talál, amikor megérkezik. Bizony, mondom nektek: felövezi magát, asztalhoz ülteti őket, aztán megy, és kiszolgálja őket”(Lk 12,37) . Folytatva a gondolatmenetet Lukács nyomán, a főpásztor a Jézus szeretetéből és rendelkezéséből eredő szolgálatot, a diakónus feladatát emelte ki: „A legnagyobb legyen olyan, mintha a legkisebb volna, az elöljáró pedig mintha szolga volna. Mert ki nagyobb, aki az asztalnál ül, vagy aki felszolgál? Nyilván az, aki az asztalnál ül. Én mégis úgy vagyok köztetek, mintha a szolgátok volnék.” (Lk 22, 26-28)

A főpásztor a hívek imádságát kérte, hogy a most szentelt diakónus is éberen tudja szolgálni családjával együtt azt a keresztény közösséget, amelyben számára az Úr, a Jópásztor jelöl ki feladatokat, így az ő személye és szolgálata által áldja meg népét az Úr.

Pásztor Gergely, Orosz Atanáz, Kiss Attila

A sajópálfalai közösség is azt kívánta, hogy Gergely diakónusi munkája éltető kenyérré váljon.

A liturgia végén immáron diakónusként mondott Gergely testvérünk köszönetet családjának, Atanáz püspöknek, Juhász Géza atyának, szemináriumi társainak, név szerint sorolva tovább mindazokat, akik a papi pálya felé indították és segítették őt, hitvallását e három, nagyon fontos szóban összefoglalva: Dicsőség Jézus Krisztusnak!

További képek

Címkék