Tóth Lóránt diakónusszentelése

Tóth Lórántot 2018. február 2-án „Az Úr találkozása Simeonnal", vagyis gyertyaszentelő ünnepén szentelte fel Kocsis Fülöp metropolita.

Tóth Lóránt

"Az Istent szeretőknek minden a javukra válik."

Ezt választotta jelmondatává Tóth Lóránt alszerpap, kinek a diakónussá szentelésére gyűltünk össze oly’ sokan Debrecenben, az Attila téri főszékesegyházban február 2-án. Az ünnepi liturgiára számos paptestvér és Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye kormányzója is eljött.

 

Az evangélium szerint születése után a negyvenedik napon a Boldogságos Szűz bemutatta kisdedét a templomban. Itt a Messiásra várakozó öreg Simeon karjaiba vette a kis Jézust és őt a világ világosságának nevezte. Ezért hát a szentelt gyertya Jézus egyik legrégebbi jelképe. „Ez az ünnepünk is többet hordoz, mint amire gondolnánk” - kezdte Kocsis Fülöp metropolita. „Olyan sok tanítást adhatna ez a mai ünnep, sok az apró részlet benne. Viszont én csak egy mondatot szeretnék kiemelni. Ez az idős ember, Simeon a Lélek indíttatására ment el a templomba, hiszen azt az ígéretet kapta, hogy nem fog meghalni addig, amíg nem látja meg a Messiást. Nekünk is észre kell vennünk ezt az indíttatást, hogy meghalljuk. Egész életünkön át. Simeon hát engedelmeskedett.

Kocsis Fülöp

A Lélek azonban nem csak őt indítja meg. Hanem mindannyiunkat: és íme, itt vagyunk most is a templomban. Hiszen csak itt tudunk az életünkhöz szükséges energiát meríteni. Sokszor érezhetjük, hogy kiégtünk, és sajnos megfeledkezünk arról, hogy bizony itt, a templomban tudnánk feltöltekezni. Ma egy-egy gyertyával megpecsételjük ezt az Istennel való találkozásunkat! Ez égesse belénk azt a nagy igazságot, hogy mindig figyeljünk a Lélek indíttatására, aki nem máshová, hanem Isten házába hív minket.” – zárta gondolatait Kocsis Fülöp.

Gyertyaszentelés

A diakónusszentelés mellett egy másik szép eseményről is megemlékeztek, hiszen kerek 65 éve annak, hogy Fodor István atyát pappá szentelték, ő az egész Metropólia legrégebben szentelt papja! Isten éltesse sokáig egészségben családja körében! A Szent Liturgia végén megszentelték a gyertyákat, Fodor István atya részvételével, majd mindenki hazavihetett belőle egyet. Az együttlétet miroválással pecsételték meg.

Kocsis Fülöp, Tóth Lóránt

Isten áldása kísérje Tóth Lóránt diakónusi munkáját!

Forrás és fotók: Hajdúdorogi Főegyházmegye

 

Címkék