"Tegyetek minél több jót, mert csak a jó marad meg utánunk.”

Július 20-án helyezték végső nyugalomra Milan Šašik munkácsi püspököt az ungvári görögkatolikus székesegyház kriptájában.

Milan püspök

Életének 67. évében váratlanul elhunyt Milan Šášik, a Munkácsi Görögkatolikus Egyházmegye püspöke.

A máriapócsi kegytemplomban 2020. július 18-án délután a Szent Liturgiát Milan püspök atya lelki üdvéért ajánlották föl.

papok

A szertartáson Orosz István kegyhelyigazgató vezetette a liturgiát a Kárpátalján fölszentelt, de  Magyarországon szolgáló paptestvérekkel. A templomban megjelent hívek között legtöbben személyesen is ismerték az elhunyt püspököt.

hívek

Évtizedek óta Kárpátaljáról zarándokok százai gyalogosan érkeznek Máriapócsra Illés próféta ünnepe idején. Az elhunyt püspökért végzett gyászliturgia szinte pontosan abban az órában zajlott, amikor hagyományos módon a zarándokok megérkeznének. A lituriga végén az elhunyt lelki üdvéért majd Atanáz püspök mondott Pannachidát.

papok

Milán püspök a munkácsi püspökséget 2010-től vezette. Számtalan megújult templom és fejlődő közösségek jelzik munkásságát. A pandémia időszakának elején végrendeletet írt a püspök, legfontosabb üzenetét Trescsula László atya idézte:

atyák

„Tisztában vagyok azzal, hogy földi napjaim a végéhez közelednek, de hiszek az örök életben. Imádkozzatok értem testvérek, hogy az Úristen befogadjon engem Mennyei Országába. Tegyetek minél több jót, mert csak a jó marad meg utánunk.”

Fényképek

Címkék