Rendelkezés nyilvános liturgiák végzésének felfüggesztéséről

A Miskolci Egyházmegye 2020. április 3-án kelt rendelkezését adjuk közre

logo

A Görögkatolikus Metropólia március 18-i általános érvényű rendelkezését (2. p.) kiegészítve a sajátos járványügyi helyzetre való tekintettel a Miskolci Egyházmegye területén a nyilvános liturgiák végzését további intézkedésig felfüggesztem. A koronavírus járvány itteni megjelenése miatt meghirdetett veszélyhelyzetben a krisztushívőket (különösen is a 60 éven felülieket) otthonmaradásra, a parókusokat szükség esetén gyóntatásra, illetve zárt templomban történő zsolozsmázásra, intenzív imádságra kérem fel. A virágvasárnapi, nagycsütörtöki és húsvéti Szent Liturgiájukat vagy zsolozsmát a rendelkezésre álló technikai eszközök révén közvetíthetik a hívek felé, akik az otthoni imádsággal, szentírásolvasással, Istennek tetsző cselekedetekkel kapcsolódjanak be az Egyház imájába.

A nagyheti és húsvéti szertartások végzésével kapcsolatban mindenben követendő a Görögkatolikus Metropóliának a Keleti Kongregáció útbaigazítása alapján március 27-én kiadott rendelkezése és a metropolita április elsején kiadott további útmutatása. Ezek értelmében a járványra való tekintettel az idén nem végezhetünk barkaszentelést és pászkaszentelést, hanem ez utóbbi helyett családonként javasoljuk a pászkaeledeleket megáldani. A nagyheti szertartásokat csak a legszűkebb oltárszolgálati körben és a járványügyi szabályok betartásával végezhetjük templomainkban. A gyóntatás során minden körülmények között követni kell az állam által előírt egészségügyi szabályokat, amelyek a gyülekezés és fizikai közelség kerülésére is vonatkoznak. Gyóntatást lehetőleg szabadban végezzünk, illetve zárt térben csak akkor, ha meg tudjuk tartani az előírt távolságot úgy, hogy közben a gyónás tartalma mások számára nem hallható. Akinek nincs alkalma arra, hogy a szentáldozását a húsvéti időben végezze el, az töredelmes bűnbánattal készüljön fel az ünnepre! A barkaszentelés helyett pedig az idén liturgikus énekünk értelmében „készítsük a Királlyal való találkozásra az erények pálmaágait”!

Temetés csak a legkisebb létszámú családi körben, rövidítetten végzendő. Húsvét és Mennybemenetel ünnepe között a temetést fehérben végezzük, szertartása pedig a fényesheti imaóra egyszer való eléneklése, azonban minden esetben el kell végezni a feloldozó imát is, vagy ha erre nincsen mód, akkor a pannychida csendes imáját. A jogszabálynak a kijárási korlátozásokra vonatkozó rendeletében szereplő „szűk körben” kifejezését az Országos Temetkezési Egyesület elnökének javaslata értelmében maximum tíz gyászoló jelenlétére igyekezzünk vonatkoztatni!

Címkék