A Bodrog megszentelése Úrjelenés ünnepén

Úrjelenés ünnepén a Miskolci Egyházmegye püspöke, Orosz Atanáz a Bodrog folyót szentelte meg

Vízszentelő püspök7
Vízszentelő püspök

2016. január 6-án délelőtt 10 órától a tokaji görögkatolikus hívek Szent Liturgiát ünnepeltek Dr. Orosz Atanáz miskolci megyéspüspök vezetésével, majd pedig ünnepélyes menetben, énekelve vonultak a Bodrog folyóhoz, hogy együtt imádkozzák el a nagy vízszentelés szertartását a folyó partján.

   Püspök atya már a Szent Liturgián is kiemelte azt a fontos motívumot, ahogyan Krisztus Urunk alámerült a Jordánban; és ezt a mozzanatot láttuk megelevenedni a Bodrog folyóban is, amikor a kereszt alámerült a vízbe és a mélységből újra felemelkedett, egyúttal emlékeztetve mindnyájunkat saját keresztségi fürdőnkre is. Emellett a főpásztor kihangsúlyozta a környezetvédelem fontosságát is, és ha hisszük, hogy a kérése teljesül, – „Te tehát, emberszerető Király, jer most is a te Szentlelked lejövetele által, és szenteld meg ezt a vizet!”, – akkor világossá válik számunkra, hogy mily nagy tisztelet és védelem illeti meg a vizet, az élet alapvető szükségletét.   Mi pedig, akik ott voltunk, mindannyian meríthettünk a Bodrog megszentelt vizéből, „hogy e vízből való részesülésünk nyomán méltók legyünk a megszentelés befogadására a Szentlélek láthatatlan jelenléte folytán”.

Címkék