75 éve hunyt el a Miskolci Apostoli Exarchátus első főpásztora

Egyházmegyénk "elődje", a Miskolci Apostoli Exarchátus első kormányzója, Papp Antal érsek, 1945. december 24-én hunyt el.

Papp Antal

Papp Antal 1867. november 17-én született Nagykállóban, édesapja a helyi parókus volt. 1893. december 24-én szentelte pappá Friczák György munkácsi megyéspüspök, akinek titkára, majd utódlási joggal felruházott segédpüspöke lett. Firczák György 1912-ben bekövetkezett halála után átvette a munkácsi püspökség vezetését, sőt 1912. november 17. és 1913. október 5. között az újonnan felállított Hajdúdorogi Egyházmegye apostoli kormányzója is volt.

A trianoni békeszerződés után Kárpátalja Csehszlovákia része lett: Papp Antal nem volt hajlandó letenni a csehszlovák állam iránti hűséget bizonyító fogadalmat, emellett az egyházi intézmények helyzete is tovább nehezedett. 1924-ben Rómába utazott, ahol a Szentszék erélyes közbelépését kérte a cseh kormánynál az egyházmegye ügyeiben, és feltárta XI. Piusz pápa előtt a valós helyzetet. Hazaérkezése után körlevélben közölte az egyházmegye papságával, hogy tehetségét és erejét a rábízottak vezetésére használta, s engedelmeskedve a pápai felmentésnek, lemond a püspöki székről. Ezt követően XI. Piusz pápa kinevezte küzikei címzetes érsekké.

emléktábal

Papp Antal még 1924-ben átvette az eperjesi és munkácsi egyházmegyék Magyarországon maradt egyházközségeiből alakított Apostoli Exarchátus vezetését, felruházva a megyéspüspököket megillető jogokkal és kiváltságokkal.

1945. december 24-én hunyt el. Miskolci temetése után testvére a földi maradványokat átvitette Hajdúböszörménybe, szülei mellé. Onnan szállították jelenlegi nyugvóhelyére, a máriapócsi bazilika kriptájába.

Orosz Atanáz püspök a mai, december 24-i Szent Liturgiát Papp Antal érsekkért ajánlja föl.

Címkék