Gondolatok

Liturgia az élet

A görögkatolikus templom, a Liturgia különleges és szokatlan lehet azoknak, akik nem abban nevelkedtek. Aki viszont közel kerül hozzá, mélyebben megismeri, annak csodálatos világ tárul fel: „egy ajtó a természetfelettire”. Erre az útra hívja a felfedező kedvűeket dr. Papp Miklós görögkatolikus áldozópap, egyetemi tanár.

Megbocsátás....

November 19-én a Megbocsátás napja alkalmából közös videóüzenetben fordult a hívek felé Kocsis Fülöp érsek-metropolita, Orosz Atanáz miskolci püspök és Szocska A. Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye apostoli kormányzója. Most a nagyböjt kapujában, ismét meghallgathatjuk ezeket a gondolatokat.

Vízkereszt, Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe

Vízkeresztet január 6-án ünnepli a katolikus egyház parancsolt ünnepként. Az epifánia („epiphania Domini”, az „Úr megjelenése”) néven is ismert vízkereszt Jézus Krisztus megjelenésének ünnepe. A magyar vízkereszt elnevezés az ilyenkor hagyományosan végzett vízszentelésből eredeztethető.

Szent Szilveszter pápa

I. Szent Szilvesztert pápát 314-ben választották meg a keresztény egyház vezetőjének, és egészen haláláig töltötte be ezt a hivatalt. A szerény Szilveszter pápa alakja a legendák fényében világtörténelmileg egyedülálló jelentőségű, mert ő volt az a pápa, aki Nagy Konstantinnal együtt történelmet formált.

Gondolatok az evangéliumhoz

„Adjatok hálát mindenkor mindenért
a mi Urunk Jézus Krisztus nevében az Istennek és Atyának!”
(Ef. 5,20) Gondolatok a tíz leprás történetéhez.

A születés ikonja

Ikon és etika címmel a Görögkatolikus Médiaközpont készítette sorozatot egyikében Dr. Papp Miklós morálteológus elmélkedik a születés ikonográfiájáról.

Az emberiség a Megváltót várja

Karácsonyi készületünkhöz egy kis olvasnivalót ajánlunk.
Dr. Tomka Ferenc Találkozás a kereszténységgel című könyvének egyik fejezete, Az emberiség a Megváltót várja, az alábbiakban olvasható.

Teológia és ikon

Szent vértanúk
A szent vértanúk története és lelki harcaik méltatása már az első századokban gyökeret vert az egyházban. A saját vérükkel írták alá a hitvallásukat és Jézus Krisztus iránti szeretetüket. Fontos, hogy önként, szabadon vállalták és vérükkel tisztították meg a bűneiket.