Gondolatok

Vasárnapi gondolatok

Hétről-hétre egyházmegyénk egy-egy templomában elhangzott prédikációt teszünk közzé oldalunkon.

Vasárnapi gondolatok

Hétről-hétre egyházmegyénk egy-egy templomában elhangzott prédikációt teszünk közzé oldalunkon.

Vasárnapi gondolatok

Hétről-hétre egyházmegyénk egy-egy templomában elhangzott prédikációt teszünk közzé oldalunkon

Konstantinápoly eleste (1453. május 29.)

Egyházi naptárunkat böngészve többször is találunk utalást Konstantinápolyra, vele kapcsolatos eseményekre (pl. május 11. alapítása, okt. 26. a földrengés emléke). Szeretett imánk, az Akathisztosz Hymnosz, amellyel az Istenszülő Szűz Máriához fordulunk, eredetileg az ostromlott város felszabadításáért mondott hálaadás volt. „Megszabadulva a csapásoktól” hálaadással jegyezték föl „Bátor Hadvezérnőnk” győzelmi ünnepét.

Az apostolfejedelmek böjtje

Az apostolfejedelmek böjtje Mindenszentek vasárnapjától június 29-ig, Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepéig tart. A böjt eredete az apostolok koráig nyúlik vissza, amikor az apostolok a Szentlélek eljövetelére imádsággal és böjtöléssel készültek.

Mindenszentek vasárnapja

A Húsvét utáni nyolcadik vasárnapot, amely a Pünkösd utáni vasárnap, Mindenszentek vasárnapjának nevezzük.