Gondolatok

Böjti gondolatok Húsvét előtt

„…Áldunk és magasztalunk téged, hogy méltattál bennünket legszentebb és üdvösséghozó kínszenvedésed csodálhatására… tanúi legyünk keresztről való levételednek és testszerinti sírba helyeztetésednek. Áldunk és magasztalunk téged, megváltó Istenünk, a boldogító reményért, hogy kegyességed szerint megengedted nekünk a te dicsőséges feltámadásod fényes emlékünnepét is elérnünk…” (Euchologion, Ima a Megváltó sírjánál)

Júdások maradunk, vagy Tanítványokká válunk?

Júdás csókja jel, mellyel Iskarióti Júdás a Getszemáni kertben megmutatta a Jézus elfogására érkező csapatnak, kit kell elfogniuk: „Akit megcsókolok, mondta, ő az, fogjátok el” (Mt 26,49; Lk 22,48)

Létrás Szent János

Nagyböjt negyedik vasárnapján egyházunk Létrás Szent János személyére irányítja figyelmünket, aki a hetedik században élt. Ifjúkorától kezdve vezeklő életet élt, majd a Sínai-hegyen található Szent Katalin monostor elöljárója lett.

Együtt tudunk emelkedni

A selyebi tagiskolában az iskola védőszentjének tiszteletére 2020-ban is megszervezték a Biblia-dráma találkozót. A rendezvényről a Görögkatolikus Médiaközpont készített összeállítást.