Gondolatok

Pünkösdi üzenet

Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspökének pünkösdi üzenete az alábbiakban olvasható.

Isten jelenlétében élni

Larissza város (Görögország) püspöke, Theologosz Paszkhalidisz, aki önkéntes szegénységet fogadott, mondta, hogy édesapja mindig ingének zsebében hordott egy papírt, melyen a következő szöveget írta: „Érezd Isten jelenlétét!” Annak érzékelése vagy tudata, hogy Isten mindenütt jelen van, és a gondolat, hogy Isten mindenütt lát engem, meghatározza életünk folyását.

Pünkösd, Szentlélek eljövetele

„Ha fénynek hívom őt, teremtményéről beszélek; ha Igének hívom, az elvét nevezem meg, ha értelemnek hívom, gondolkodásáról beszélek, ha pedig léleknek, akkor leheletéről.

Az igazi böjtről

Minden böjti időszak kezdetén előttünk áll az a fontos kérdés, hogy milyen igazi böjt, mi tetszik az Úrnak.

Nagyböjt első napján

Egy magát Mathétésznak, azaz Tanítványnak nevező ember levelét 200 körül írta egy számunkra ismeretlen, a kereszténység iránt érdeklődő Diognétosz nevű címzettnek.

Február 2.

Az V. század táján élt egy Etheria nevű szerzetesnő, aki elzarándokolt a Szentföldre, s e zarándoklat alatt útinaplót vezetett. Lelki élményeit ma is olvashatjuk. Ebben a naplóban azt is írja, hogy a mai ünnepet Jeruzsálemben a húsvéthoz hasonló ünnepélyességgel ülték meg, gyertyákkal és fáklyákkal.