Hírek

sírlepel

A sírlepel története

Nagypéntek fenséges és megható szertartásainak a középpontjában a sírlepel áll. Nagypénteki és nagyszombati szertartásaink nélkülözhetetlen részévé vált.

keresztrefeszítés ikon

NAGYPÉNTEK

Nagypénteken Jézus Krisztus üdvösséges és félelmetes szenvedéseire emlékezünk, melyeket önként vállalt magára érettünk. Görögkatolikus egyházunkban e nap délutánján sírbatételi nagyvecsernyét végzünk. Az alábbiakban Dobos András atya elmélkedését olvashatják

ikon

Krisztus szavai a kereszten

Nagypénteken délben – hosszú kínvallatás és megalázó kihallgatások után – Jézust, a Jeruzsálem melletti Golgota-hegyen keresztre feszítették. Az evangéliumok részletesen leírják a szenvedéstörténetet, s megemlítik Jézus kereszten mondott szavait is.

utolsó vacsora

NAGYCSÜTÖRTÖK

Kezdődik a szent három nap. Nagycsütörtök eseményei közül kiemelkedik a kenyér és kehely átnyújtása, melyben Krisztus Urunk valóságos testét és vérét kapjuk. Mindenét nekünk adja. Babits Mihály Eucharistia című versét így kezdi: „Az Úr nem ment el, itt maradt. Őbelőle táplálkozunk. Óh különös, szent, nagy titok!”

barka

Virágvasárnapi biztatás

A miskolci székesegyházban virágvasárnap a Szent Liturgián Atanáz püspök mondott homíliát, amelyet az alábbiakban adunk közre.

iskola

Az iskolai beiratkozásról

Közlemény a 2020/2021. tanévre vonatkozó általános iskolai beiratkozás eljárási szabályairól

ikon

Virágvasárnap

Virágvasárnapon Urunk Jézus Krisztusnak Jeruzsálembe való fényes és dicsőséges bevonulását ünnepeljük