Visszatekintés a Házasság hetére

Számos parókián szerveztek programot a Házasság hetén, ebből készült az alábbi összeállítás

kéz

Nagyon jó hangulatú találkozónak voltak részesei azoknak, akik a Missziós Irodában szervezett előadást választották. Szepesi Szilárd atya, az egyházmegye családpasztorációs bizottságának elnöke és felesége, Henrietta tisztelendő asszony először egy kicsit komolyabb témával indítottak, Rut könyvének sorából kiindulva: „Mert ahova te mész, megyek én is. Ahol te letelepszel, letelepszem én is. A te néped az én népem, a te Istened az én Istenem.” (Rut 1,16) Néhány kulcsmondat az elhangzottakból: „ajándékok vagyunk egymásnak”, „a házasság életminőség is”, konfliktus nélkül nincs házasság, de ebből lehet tanulni, épülni, amiben persze kulcs szerepe van a házastársak közötti párbeszédnek, beszélgetésnek, a bocsánatkérés és megbocsájtás képességnek. A résztvevő házaspárok között a „rangidősek” 54 évvel ezelőtt mondtak igent egymásnak, a legfiatalabbak pedig három éve. Az este sok nevetéssel együtt járó játékkal folytatódott. A kérdések mindegyike arra irányult, vajon mennyire ismerik egymás véleményét, érzéseit a párok, mennyire gondolkodnak hasonlóan a házasságban betöltött szerepükről.

Szepesi Szilárd

A sajószentpéteri parókia gyertyafényes, előadással egybekötött vacsorát szervezett a szentségi házasságban élőknek. A különleges este helyszínéül az edelényi Bárány éttermet választották, ahol a szellemi táplálékot Marincsák László atya kínálta a vendégeknek.

Az Emődi Görögkatolikus Szervezőlelkészségben több eseménye közül az egyik kiemelt esemény  a Miskolci Nemzeti Színházban „Ők tudják, mi a szerelem” című darab megtekintése volt. A színdarabban felvetett kérdések adták a témát a következő napra, amit némi hagyományőrzéssel, a híres borsodi krumplilángos készítésének megismerésével – és kóstolásával - kötöttek egybe.  

Géza atya

Ózdon irodalmi felolvasó estre hívták azokat, akik a versek segítségével akarták bejárni az emberi kapcsolatokat, az első pillanattól az utolsó szívdobbanásig. Alsóregmecen is a költészet erejét hívta segítségül az előadó, Timkóné Szabó Eszter. Mikóházán pedig Dudásné Soltész Edina aljegyző tartott előadást, aki anyakönyvvezetőként már jó néhány házasság első lépéseinek lehetett részese.  

Egy gondolat a Sárospatakon elhangzott előadásból: „A házasság Isten csodálatos ajándéka és gondoskodása az ember számára, amelyben a felek megtapasztalhatják a feltétel nélküli szeretet, a hűség és az őszinte megbocsátás értékét egy nekik rendelt, de nem tökéletes társon keresztül.”

Pacsai János atya két helyszínen is, Encsen és Gagyvendégiben szervezett találkozót a házaspároknak. Mindkét helyszínen más-más téma felvetésével, elemzésével indította a közös beszélgetéssel záruló eseményt.

Szikszón a hét minden napjára készültek valamilyen programmal a Házasság hetén. A változatos programok közül az egyik legkülönlegesebbet  a hét zárónapjára szervezték, amikor a feleségek és férjek meglepetés műsorokkal ajándékozták meg egymást.

az előadás

Miskolcon, a belvárosi parókián szombaton Orosz István atya és felesége tanúságtételét hallgathatták meg a hittanteremben, de a hét folyamán más programokat is szerveztek. A zárónapon, vasárnap, pedig a legrégebben házasságot kötötteket is köszöntötték. Igazi „rekordot” is találtak, a hatvankét éve szentségi házasságban élő Mihály és Terézia személyében.

Isten éltessen sokáig minden házaspárt!

FÉNYKÉPEK

Címkék