Ünnepi Szent Liturgia a Szent István-bazilikában

Nagyszabású ünnepi Szent Liturgia volt a Szent István-bazilikában közel negyven püspök és százhatvan pap részvételével.

litrugia

Az 1938-as Eucharisztikus Kongresszus egyik kiemelkedő programja volt a Szent István-bazilikában május 27-én bemutatott bizánci rítusú Szent Liturgia, melyet Georgios Calavasiss athéni püspök vezetett. A zsúfolásig telt bazilikában Eugenio Pacelli pápai követ és Serédi Jusztinián hercegprímás mellett hét keleti rítusú püspök, római katolikus püspökök, egyházi és világi méltóságok is jelen voltak.

az 1938-as liturgia

Hasonlóan hosszú előkészületek előzték meg a 2021-es bizánci Szent Liturgiát a Szent István-bazilikában. Mivel 1938-ban is a kongresszus kiemelt eseménye volt a bizánci szertartás, a 2021-es világesemény szervezői számára sem volt kétséges, hogy a rendezvénysorozat egyik kiemelkedő ünnepsége lesz ugyanazon a helyen a keleti rítusú szertartás, mely megjeleníti a kereszténység sokszínűségét, a keleti és nyugati egyház egymás mellett létezését.

püspökök kézfogása

Mivel a Szent Liturgia egybeesett az európai keleti katolikus püspökök találkozójának zárónapjával, a még itt maradt keleti rítusú püspökök is részt vettek a keleti egyház eme csodálatos ünnepén. Jelen volt Kocsis Fülöp hajdúdorogi érsek-metropolita, Orosz Atanáz, a Miskolci Egyházmegye püspöke, Szocska Ábel, a Nyíregyházi Egyházmegye püspöke, Keresztes Szilárd érdemes hajdúdorogi püspök, Ladislav Hučko, Csehország exarchája, Virgil Bercea nagyváradi püspök, Cyril Vasiľ érsek, kassai püspök, Włodzimierz Juszczak, Wrocław-Gdańsk püspöke, Giorgio Demetrio Gallaro érsek, a Keleti Egyházak Kongregációjának titkára, Raphaël Minassian érsek, az európai örmény katolikusok ordináriusa, Ján Babjak eperjesi érsek-metropolita, Sviatoslav Shevchuk ukrán nagyérsek, Stepan Sus, a Kijev-Galíciai nagyérsekség kuriális püspöke, Irynej Bilik püspök, a Santa Maria Maggiore bazilika kanonokja, Vasily Tuchapets, a Harkovi Exarchátus püspöke, Bechara Boutros al-Rahi bíboros, maronita pátriárka, és Manel Nin, Görögország exarchája.

püspökök sora

A százhatvan görög- és római katolikus pap, húsz római katolikus püspök, hat alszerpap, tíz diakónus és több ezer hívő jelenlétében végzett Szent Liturgiát József melkita pátriárka (Youssef Absi) vezette. A Magyar Katolikus Püspöki Kar több tagja mellett európai, ázsiai, afrikai és dél-amerikai bíborosok, érsekek, püspökök, apátok, szerzetesek is részt vettek a Szent Liturgián. Külön öröm volt, hogy Fabiny Tamás evangélikus püspök is jelen volt. Az állami tisztségviselők közül jelen volt Novák Katalin és Langerné Victor Katalin államtitkárok, Latorcai János, az Országgyűlés alelnöke, Seszták Miklós kormánybiztos, Papcsák Ferenc és Tasó László országgyűlési képviselők.

Mivel a bazilika zsúfolásig megtelt, a bazilika előtti téren fölállított óriás kivetítőn is rengetegen követték a szertartást. 

a Bazilika előtt

A Szent Liturgiára a bazilika harangjainak zúgása közben körmenetben vonult be az asszisztencia. Erdő Péter bíboros, prímás olaszul és magyarul köszöntötte a jelenlévőket. Kiemelte, hogy a jelenlévő keleti és nyugati püspökök „látható módon is tükrözik Katolikus Egyházunk sokszínűségét és hagyományának gazdagságát”. „Ez a templom Szent István király nevét viseli, itt őrizzük leghíresebb ereklyéjét.

bevonulás

Szent István király ma a katolikus és az ortodox egyház közös védőszentje, halálának évében, 1038-ban még teljes közösségben voltak egymással ezek az egyházak, a hagyományok különbözősége, a népek kultúrájának sokfélesége nem kell, hogy akadályt jelentsen a közösség útjában.

Erdő Péter

Ma, amikor a kereszténységet annyi meg nem értés, félremagyarázás és támadás éri szerte a világban, életfontosságú, hogy közösen tegyünk tanúságot egységünkről, hitünkről, Jézus Krisztusról, aki egyetlen közös Urunk és Mesterünk. Adja Isten, hogy ez a mai ünneplés kifejezze és elősegítse a keleti katolikus egyházak sajátos identitását és küldetését a keresztények egységének szolgálatában!” – fogalmazott Erdő Péter.

Bizánci rítusú templomaink szerves része az ikonosztáz, a szentélyt a hajótól elválasztó ikonfal. Mivel a bazilikában nincs ikonosztáz, Kisléghi Nagy Ádám festőművész a kispataki kápolnában található Istenszülő- és Pantokrátor Krisztus ikonja került a szentély elejére, melyet díszes faállványba foglaltak.

ikonok, a három főpásztor

A szertartást magyarul végezték, de a külföldi püspökök és diakónusok bizonyos részeket arabul, olaszul, franciául, ószlávul, szlovákul, románul, és angolul énekelték. Az evangélium magyar és angol nyelven hangzott el.

kispapok

A zenei szolgálatot a Bubnó Tamás Liszt-díjas karnagy által vezetett, közel nyolcvanfős kórus látta el. A  budaörsi Szent Demeter Kórus, a Fő utcai kórus, a debreceni Lautitia kamarakórus, a nyíregyházi Szent Atanáz Kórus és a Szent Efrém férfikar tagjain kívül az ország több pontjából érkeztek kántorok, énekesek, akik Kökényessy Zoltán fő utcai kórusvezető ötszólamú feldolgozásában énekelték Boksay János műveit és a sajópálfalai irmologion egy darabját.

a kórus

Szentbeszédében Fülöp metropolita az Istenszülő születésének ünnepén azt mondta, az egyházi év nem is kezdődhetne máshogy, mint Istenszülő-ünneppel. De nem mindegy, hogy milyen lelkülettel kezdjük az évet, milyen lelkülettel ünneplünk. Csak halljuk, vagy meg is halljuk az Isten szavát? És ha meghalljuk, meg is tartjuk-e azt? Az evangéliumra utalva azt mondta, hogy amikor Jézus körül szorgoskodott, Márta is elkapott néhány szófoszlányt, gondolatot, de vajon lehet-e így teljes szívvel figyelni? Nem véletlen, hogy amikor Márta panaszkodik testvérére, Máriára, mert az csak hallgatja Jézust és nem segít, Jézus ezt feleli: „Mária a jobbik részt választotta” (Lk 10,42).

Kocsis Fülöp

A Szent Liturgia segít az Istenhez való fölemelkedésben, de azt csak teljes áhítattal, teljes odaadással lehet elérni. Nem véletlenül énekeljük a Szent Liturgia során, hogy tegyünk félre mostan minden földi gondot. Az örömhírtől, az Istenre figyeléstől számos tényező tántoríthat el bennünket, az ünnepek ebből próbálnak kiemelni minket. Minden egyes Szent Liturgia egy ilyen ünnep, hiszen az Eucharisztiát ünnepeljük. „Minden egyes alkalom, amikor az Eucharisztiából részesülünk, ugyanolyan horderejű, világot megmozgató esemény, hiszen minden alkalommal a teljes Szentháromság adja benne magát.” Az Eucharisztia nem csupán egy keresztény jámborság, minden forrásunk belőle fakad, egész életünknek Ő a forrása és a csúcsa. Isten szavát többfajta módon is megtarthatjuk, de kiemelt módja az Eucharisztia megélése, hiszen ez az Isten megtestesülésének megélése életünkben.

De csak akkor tudunk élni az Eucharisztiából, ha élünk az Eucharisztiával. (Fülöp metropolita teljes beszédét a Hajdúdorogi Főegyházmegye honlapján olvashatják el.)

Bazilika, belseje, emberek

A szertartáson összegyűlt perselypénz teljes összegét a szíriai keresztények megsegítésére ajánlották föl. A szír hittestvéreknek azok is küldhetnek a Görögkatolikus Metropólián keresztül adományt, akik személyesen nem tudtak részt venni ezen a szép Szent Liturgián.

Jószef pátriarka

Nehéz szavakkal kifejezni a Szent Liturgián átélt élményt. A harangzúgással kísért ki- és bevonulás, a bazilika elé összegyűlt tömeg, a zsúfolásig telt hatalmas, díszes bazilika, a magasba szálló tömjénfüst illata, a hívők sokaságának látványa, a gyönyörű énekek, a számtalan püspök és pap, a csodálatos ikonok, a szent és isteni Liturgia, s annak csúcsa, az Eucharisztia ritkán átélt meghatódottsággal, átlényegüléssel töltötte el a jelenlévőt, akiket büszkeséggel tölthetett el a tudat, hogy 83 év után ismét ránk figyelt a világ. Ránk, magyarokra, és ránk, görögkatolikusokra, keleti keresztényekre. Megmutathattuk liturgiánk, rítusunk szépségét, megmutathattuk a világ minden pontjáról érkező püspököknek és híveknek, hogy egyek vagyunk velük. Egyek sokszínűségünkben, egyek az Eucharisztia ünneplésében, egyek Krisztusban.

csoportkép

A Szent Liturgiát élőben közvetítette a Görögkatolikus Médiaközpont. A felvétel visszanézhető IDE kattintva a facebookon, és IDE kattintva a YouTube-on. 

Szerző: Király András/Hajdúdorogi Metropólia, fotó: Zadubenszki Norbert/Nyíregyházi Egyházmegye

Szerző: Király András/Hajdúdorogi Metropólia

Fotó: Zadubenszki Norbert/Nyíregyházi Egyházmegye

TOVÁBBI KÉPEK

Címkék