Új könyv a görögkatolikus egyház művészetéről

A magyarországi görögkatolikusok és a képzőművészet (1780-1972) címmel jelent meg Terdik Szilveszter, az MTA-SZAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport kutatójának monográfiája, mely egyúttal a kutatócsoport 2018–2023 között megvalósított kutatási projektjének második zárókötete is.

könyv borítója

A kötetről ezt olvashatjuk a szerzői előszóban:

„Ez a kötet a hazai művészettörténet egyik alig ismert területével foglalkozik. A kutatás idő- és térbeli határait a magyarországi görögkatolikusságon belül a magyar identitású közösségek fejlődésének keretei adták meg: utóbbiak önszerveződésének jelei a 18. század végén váltak érzékelhetővé, aminek meghatározó, bár inkább szimbolikus eseménye volt az első magyar liturgiafordítás megszületése, míg a kutatás időbeli határát 1972, a 20. századi magyar görögkatolikusság egyik meghatározó személyiségének, Dudás Miklós hajdúdorogi megyéspüspök halálának éve jelenti. A földrajzi keretet a történeti Magyarország északkeleti részén tizenhárom vármegyére kiterjedő Munkácsi Egyházmegye területe adja, amelyből a 19. században több új egyházmegye született meg. A 20. századi kutatások alapvetően a Trianon utáni Magyarország görögkatolikusságának egyházkormányzati egységeire, az 1912-ben felállított Hajdúdorogi Egyházmegyére, majd az 1924-ben az Eperjesi és a Munkácsi Egyházmegye hazánkban maradt parókiáiból létrejött Miskolci Apostoli Exarchátus területére korlátozódnak. A fotókkal gazdagon illusztrált kötet célja, hogy ne csupán a szakmai, hanem a hely- és a művelődéstörténet, vagy akárcsak a szépség iránt érdeklődő és elkötelezett olvasó is felfedezze, megismerje ezt a leginkább kis települések templomaiban rejtőzködő, gyakran veszélyeztetett emlékanyagot.”

A kötet hamarosan kapható lesz a görögkatolikus könyvesboltokban, illetve megrendelhető a Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskolán (publikacio@szentatanaz.hu). Ára: 6000 Ft + postaköltség.

Terdik Szilveszter: A magyarországi görögkatolikusok és a képzőművészet (1780-1972). Nyíregyháza, 2023, Collectanea Athanasiana, VI. Ars sacra byzantino-carpathiensis, vol. 5. ISBN 978-615-6201-31-7

Szerző: Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola/Véghseő Tamás

Címkék