Templombúcsú Abaújszolnokon

Először végeztek Szent Liturgiát cigány nyelven Abaújszolnokon, a templom címünnepén

körmenet

Ánde pácsa te csingarasz káring o Raj! /Békességben könyörögjünk az Úrhoz!

Kondás András atya beszámolója az ünnepről:

2023. augusztus 27-én tartottuk Abaújszolnokon az éves templombúcsút. Ebben az évben ez azért is volt különleges, mert a búcsúi Szent Liturgiát cigány nyelven végeztük.

Az alig egy évvel ezelőtt kívülről felújított és Atanáz püspök atya által megáldott templomba a kántorjánosi híveket és papjukat, Kerezsi János atyát hívtuk meg vendégnek, hogy mutassák meg, ők hogyan végzik minden vasárnap saját templomukban a Szent Liturgiát cigány nyelven.

Vendégünk volt még Dr. Balogh Győző, rakacai és rakacaszendi parókus, egyházmegyénk cigányügyi referense, aki szintén részt vett a Szent Liturgia koncelebrálásában.

nagybemenet

Ebben az ősi, 1896-ban épült templomban, a liturgiát eredetileg még ruszin nyelven végezték, majd magyarul, és ezen a vasárnapon pedig cigány nyelven. A helyi lakosok nagy része cigány származású. S kell, hogy nyelvüket megismerjék a liturgikus használatban is, nem csak a popkultúrából, mert szép ez a nyelv.

A templombúcsúra több elszármazott is hazaérkezett, számukra nagyon fontos a szülőfalujuk temploma, ahol ilyenkor egymással is tudnak találkozni.

körmenet

A prédikációban János atya két oldal, a jó és a rossz, a pozitív és negatív szemben állásáról beszélt. Ennek a szembenállásnak egyfajta mintája is lehet, ahogyan Abaújszolnok felé utazva a szikszói dombtetőre felér az ember autóval, szeme elé tárul a hatalmas Hell gyár és a mellette az apró Angel Station töltőállomás. Mennyivel több rossz impulzus, kísértés éri az embert, mint jó. Ez Keresztelő Szent János idejében sem volt másképpen, de ahogy a Keresztelő kitartott az igazságban, úgy nekünk sem szabad megijednünk attól a világtól, ami egyre inkább istentelenné válik, amiben egyre nagyobb a vallási közömbösség és ennek következményeként a gonoszság.

A templombúcsút a hagyománynak megfelelően körmenettel, éltetésekkel és áldás után mirovállással zártuk. Majd a helyi kultúrházban látott bennünket vendégül a polgármester úr, Rácz Pál, ahol a falunap kezdődött.

 FÉNYKÉPEK

Címkék