Egy különleges templom a Csereháton

Abaújszolnokon felújított templomban ünnepeltek az idei templombúcsún

az abújszolnoki templom

Abaújszolnok nevét, kis túlzással, egy egész világ ismerhette meg. Éppen egy évvel ezelőtt, az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus egyik kísérő rendezvényeként az Orcád világossága – A Görögkatolikus Egyház művészete Magyarországon című tárlaton volt látható azt a különleges, a 18. századból származó szárnyas oltár és antipendium, amelyeket sokáig itt őriztek.

a templom címünnepe

Nem sok olyan templom van az országban, amely Keresztelő Szent János fejvételének ünnepén tartja a templom címünnepét. Abaújszolnokon már az ősi fatemplomnak is ez volt a fő ünnepe, ezt őrizték meg a 19. század végén felépült kőtemplomnál. A korábbi fatemplomból származik az az antipendium is, amely Keresztelő Szent János életének egyes mozzanatait ábrázolja.

„Tisztes és dicsőséges próféta a védőszentünk, akit ma is ünneplünk” – állapította meg Atanáz püspök a búcsúi liturgián mondott homíliában, majd így folytatta: „Manapság tisztességes embert találni nem is olyan könnyű. A próféta attól volt olyan tisztes és dicsőséges, hogy Isten kegyelmében élte le teljes földi életét. Próféta lett, úgy, ahogyan a választott nép korábbi prófétái.”

Atanáz püspök

„Isten embereként csak azt mondta, amit Isten üzent általa; a színtiszta igazságot. Manapság is mondogatjuk: szólj igazat és betörik a fejed. Keresztelő Jánosnak nem csak betörték, hanem levágták, egy brutális ítélettel, egy rossz királyi döntéssel, mert világosan megmondta a királynak, hogy nem szabad testvére feleségét házastársul vennie. A próféta mindig a színtiszta igazat mondja, akkor is, ha alkalmas, és akkor is, ha alkalmatlan. Ezt nagyon fontos megtanulnunk tőle. Keresztelő Szent János Izajás próféta utódaként jelent meg, Izajás próféta jövendölését olvastuk fel az ünnep előtti a vecsernyén: „Vigasztaljátok, vigasztaljátok az én népemet – mondja Isten. – Papok, szóljatok Jeruzsálem szívéhez! Vigasztaljátok őt, hogy betelt megaláztatása, mert feloldozást nyert bűne!”

Így szeretnék én is vigasztalást és biztatást adni az Abaújszolnokon lakó, vagy az innen elszármazó testvéreknek.” – mondta a főpásztor, majd az ünnepelt szent életének mozzanatait és az ebben gyökerező üzeneteket tárta a hallgatóság elé, melyek képi formában a szárnyas oltáron és az antipendiumon is megjelennek.

antipendium

„Keresztelő Szent János a bűnbánat prófétája, a bűnbánat keresztségét hirdette meg, és az emberek tömegesen mentek hozzá a Jordán partjára, hogy megsirassák bűneiket, megtérjenek és utána jobb életformára váltsanak. A Jordán folyó habjaiban merítette alá mindazokat, akik készek voltak megbánni a bűneiket, és az alámerítés után új életet kezdeni.”

A Szent Liturgia előtt három gyermeket keresztelt meg Atanáz püspök, a kisebbeket szintén alámerítéssel. „Az alámerítés azt jelenti, hogy mi mindannyian, akik megkeresztelkedtünk, egy pillanatra Jézus halálába merültünk bele, és utána új életet kezdtünk. Ezt az új életet hirdetem én a mai napon, akkor is, ha szebb napokra is emlékeznek a régi abaújszolnoki hívek. Ezt az új életet jelzi a felújított templom, ezt jelzi az új egyháztagok jelenléte, és azok jelenléte, akik meghívott vendégekként elhozták a maguk szívének örömét, és Isten dicsőítését.” – mondta a főpásztor.

keresztelés

„Kérjük ezen a Szent Liturgián, hogy az a prófétai lelkesedés, amellyel Keresztelő Szent János mindig mindenkinek megmondta a színtiszta igazat, ebben a templomban, ebben a faluban és az itt jelenlévők szívében is mindig megmaradjon! Kérjük, imádkozzon ennek a falunak a megmaradásáért! Járjon közbe, hogy akik Jézusba belekeresztelkedtek, valóban tudatosítsák azt a nagy méltóságot, hogy most már az Istenhez tartoznak, és ebben az új életformában találnak kegyelmet és menedéket!” – zárta ünnepi gondolatait a püspök.

templomszentelés

A szendrőládi cigány cursillós közösség lelkesítő énekei után, a búcsúi Szent Liturgiát lezáró körmeneten szentelte meg Atanáz püspök a templom falait. Kormánytámogatással (EEÖR-KP-1-2021/1-000728) valósult meg a homlokzat, a tető, és az oldalfalak felújítása. A Miskolci Egyházmegye, a faluban lakók és az elszármazottak, valamint a kivitelező hozzájárulásai további, a templom állagának megóvását szolgáló munkálatok megvalósulását tették lehetővé. A következő nagy feladat pedig élettel tölteni meg a templomot” – fogalmazta meg az abújszolnoki lelkekért is felelős Kondás András atya.  

FÉNYKÉPEK

Címkék