Október 17-én kezdődik a püspöki szinódus egyházmegyei szakasza

Dátum
Hely
Szikszó

A XVI. Rendes Püspöki Szinódus egyházmegyei szakaszát Atanáz püspök a szikszói görögkatolikus templomban nyitja meg 2021. október 17-én.

Szikszó

A római pápát hivatalának gyakorlásában a püspökök segítik, akik együttműködő tevékenységüket különféle módokon fejthetik ki, köztük a püspöki szinóduson.

A püspöki szinódus egyike a II. Vatikáni Zsinat utáni idők legfontosabb egyházi szerveinek. 1965-ban jött létre. A püspöki szinódus olyan püspökök gyülekezete, akiket a világ különböző vidékeiről választanak ki, és akik a pápa által meghatározott időben és helyen összejönnek, hogy tanácsaikkal segítséget nyújtsanak és az egyháznak a világban való tevékenységével kapcsolatban kérdésekről tárgyaljanak. A püspöki szinódus feladata a pápa által meghatározott kérdéseket megvitatni és kívánságokat kifejezni, nem pedig a kérdéseket eldönteni és róluk határozatokat hozni. A szinódusi munka eredménye különféle lehet: javaslatokat tehet a pápának, aki ennek alapján pl. enciklikát, szinódus utáni apostoli buzdítást adhat ki.

A pápa joga a szinódust összehívni, a tárgyalásra kerülő kérdések témáját kellő időben megállapítani, az ügyrendet meghatározni. A XVI. Rendes Püspöki Szinódust, Ferenc pápa döntése alapján, 2023. októberében fogják tartani Rómában, melynek a témája: Egy szinodális egyházért: kommunió, részvétel és misszió. Ami igazán újdonságot jelent, a meghatározott téma előkészítésnek a módja. Szerves része lesz egy széles körű konzultáció is, először egyházmegyénként majd földrészenként.

A XVI. Rendes Püspöki Szinódus egyházmegyei szakasza 2021. október 17-től 2022 áprilisáig tart.  A Szentszék által kijelölt kiindulópont az, hogy az egyes egyházmegyék püspökei Szent Liturgia keretében hívják segítségül a Szentlelket, hogy meghalljuk Isten népének a hangját, és egyben ünnepélyesen bejelentik a XVI. Rendes Püspöki Szinódus egyházmegyei szakaszának megnyitását. Ezt a Liturgiát a miskolci székesegyház felújítási munkálatai miatt október 17-én 9 órától a szikszói görögkatolikus templomban tartja meg Atanáz püspök atya, melyet közvetítünk majd egyházmegyei honlapunkon is. - LINK -   Ott a liturgia után helyszíni magyarázatot és beszélgetési lehetőséget is kínál fel a jelenlévőknek. Az egyházmegyei szakasz során „Isten népével való konzultációra” kerül sor. A szinódus főtitkársága elküldött egy Előkészítő anyagot egy segédanyag kíséretében. A tanácskozásoknak, beszélgetéseknek - a Szentatya szándéka szerint - minél szélesebb körben kell történnie, a földrajzi, státuszbeli, életkor és szociológiai helyzet szempontjait egyaránt figyelembe véve. Az egyházmegyei szakasz lezárása után minden egyes egyházmegye elküldi megfogalmazott gondolatait a püspöki konferenciának, illetve a keleti egyházak saját döntéshozatali szervüknek.

A püspökök összegzést készítenek, melyet elküldenek a szinódus főtitkárságára, az egyházmegyék anyagaival együtt. Ezek alapján 2022 szeptemberéig a vatikáni főtitkárság megszerkeszti a szinódus első Munkadokumentumát.

A kontinensek szakaszában (2022 szeptemberétől 2023 márciusáig) főként erről az első Munkadokumentumról zajlik gondolkodási folyamat, az egyes földrészek kulturális sajátosságait figyelembe véve. Végül a szinódus főtitkársága elkészíti a második Munkadokumentumot.

2023 októberében kerül majd sor a Vatikánban a XVI. Rendes Püspöki Szinódus ülésére.

Legalább lélekben kapcsolódjunk be október 17-én, vasárnap az egyházmegyei szakaszt megnyitó Szent Liturgiába, majd a következő hónapokban kövessük az eseményeket, melyeket honlapunkon is közzé fogunk tenni, annak érdekében, hogy véleményünkkel, gondolatainkkal, javaslatainkkal segíthessük Krisztus Egyházának Isten akarata szerinti növekedését.

Szöveg: Galambvári Péter, fotó: Wordpress

Címkék