Nagyböjti templomi találkozások

Miskolcon évek óta hagyomány nagyböjtben, hogy minden héten más-más templomban imádkoznak közösen a görögkatolikusok.

Nagybemenet

Nagyböjt első szerdáján a Székesegyházban volt az első ilyen találkozó. Az egyik legsajátosabb nagyböjti szertartást, az előszenteltek liturgiáját végezték közösen, melynek végzésébe Atanáz püspök is bekapcsolódott.

Stefán Zoltán, szirmai parókus prédikációjában a hit megvallásának fontosságáról elmélkedett.

Stefán Zoltán

„Hiszem Uram és vallom, hogy te vagy Krisztus, az élő Isten Fia” – idézte az áldozás előtti imádságot Zoltán atya, rámutatva arra, hogy nem elég, ha csak a szívünk mélyén hiszünk, hanem azt valamilyen módon nyilvánvalóvá is kell tennünk. Krisztus is elvárja tőlünk, hogy életünkkel is valljuk meg hitünket, azaz, éljük meg azt. Majd a parókus Péter apostol példáját emelte ki, akinek gyarlóságai ellenére is igazi bűnbánat sarjadt hitéből. A nagyböjt mindig egy megújulási lehetőség, egy új kapaszkodó, melyben az ember lehetőséget kap arra, hogy meg tudja erősíteni azt a hitet, amely Istenhez köti. Ha ezt meg tudjuk tenni, akkor az életünkkel meg is tudjuk azt vallani. „Éljünk úgy, erősítsük meg úgy a hitünket, hogy az valóban, nyilvánvalóan igazi vallomás, igazi hitvallás legyen!” – zárta beszédét Zoltán atya.

Miskolc-Szirma a második találkozó helyszíne, a szertartás március 1-jén, 17.30-kor kezdődik (Szent András tér 1.), szentbeszédet Boronkai József, avasi parókus mond.

FÉNYKÉPEK

Címkék