Fraknói Vilmos-díjjal jutalmazták dr. Véghseő Tamás rektor atyát

A Fraknói Vilmos-díjat 2000-ben alapította a nemzeti kulturális örökség minisztere. Idén az egyik díjazott dr. Véghseő Tamás, főiskolánk rektora lett. Az elismerést Soltész Miklós, a miniszerelnökség egyházi és nemzetiségi kapcsolatokért felelős államtitkára adta át 2020. október 20-án a főiskola Szent Péter termében.

dr. Véghseő Tamás

A Fraknói Vilmos-díj annak adományozható, akinek munkássága kiemelkedő a katolikus teológia, a filozófia vagy az egyháztörténelem területén, illetve aki tevékenységével előmozdítja a magyar vallási élet megújulását és a teológia oktatásának fejlődését. A bronzból készült emlékérem Király Vilmos szobrászművész alkotása Fraknói Vilmos arcképével, melyet az adományozást igazoló oklevéllel együtt adnak át a díjazottnak.
Véghseő Tamást a Fraknói-díj bírálóbizottsága jelölte a díjra, mint a magyar görögkatolikusok múltjának elkötelezett és felkészült kutatóját, méltatva a vatikáni levéltárakban folytatott kutatásait is, melyek hiánypótlóak a magyar egyháztörténet-írás szempontjából. A díj odaítélésében szerepet játszott rektor atya tudományszervező tevékenysége is, mely a Kárpát-medence bizánci rítusú egyházainak együttműködését is szolgálja, az általa vezetett MTA-SZAGKHF Lendület Görögkatolikus Örökség Kutatócsoport pedig sokat tesz a magyar görögkatolikus identitás megerősítéséért.

Kocsis Fülöp
A díjátadón jelen volt Kocsis Fülöp érsek-metropolita, a metropólia egyházmegyéinek képviselői, valamint a főiskola oktatói, munkatársai és diákjai is képviseltették magukat.
Soltész Miklós államtitkár éltetésében rektor atya 20 éves papi munkáját megköszönve kihangsúlyozta azt a hatalmas munkát, aminek segítségével az elmúlt években a magyarországi és a szomszédos országokban élő bizánci rítusú egyházakat különböző programokon keresztül összekapcsolta. Ezek a hiánypótló programok pedig oly módon valósultak meg, hogy az egyes felekezetekhez való tartozás is fontos volt számára.

Soltész Miklós
Tamás atya köszönő beszédében háláját fejezte ki azzal kapcsolatban, hogy a görögkatolikus egyház történetével foglalkozhat. Elmondta, hogy minden egyes kutatás olyan számára, mint egy múltba vezető lelkigyakorlat, mert kutatásának tárgya az a közeg, amelybe beleszületett, az ezzel való foglalkozás pedig nemcsak megtisztelő, hanem a lelki töltekezés színtere is egyben.
Sok szeretettel gratulálunk az elismeréshez!

Címkék