Elkészült a kápolna Ózdon

A felújított kápolnát Atanáz püspök áldotta meg május második vasárnapján

kápolna

Rendhagyó alkalomra gyűltek össze az emberek az ózdi görögkatolikus templomban: ez a vasárnap teljes mértékben az ünneplésről szólt.

A Szent Liturgiát megelőzően az egyházközség kántorát, Szilágyi István a felolvasói rend szentségében részesült. Atanáz püspök a szertartáson kiemelte, hogy nemcsak a diakónus és pappá szentelés, hanem a kisebb rendekbe való belépés is fontos, hiszen gazdagítja az egyházat.

Szilágyi István

Ezt követően a főpásztor megáldotta azt a vizet, melyben Bodnár Dániel parókus fiát, Bodnár Dávidot a keresztség szentségében részesítette.

keresztelés

Ezen a vasárnap éppen egybeesett a hivatások világnapjával. A homíliában erről is említést tett a püspök, valamint a megújult kápolnáról is beszélt.

„A felújított kápolna sokak keresztelkedésének vagy éppen esküvőjének, szent gyónásának és szent áldozásának a helyszíne. Nem a mindennapi liturgia végzésére áldom meg a kápolnát, hanem olyan szent helyként, ahol időről-időre újra elmondjuk a parakliszt, az imádságot és könyörgéseinket, fohászainkat azzal a lelkesedéssel folytatjuk, ahogyan annak idején Istentől az első motivációkat kaptuk” - mondta Atanáz püspök.

A Szent Liturgia után körmenet indult a kápolnához, amit a miskolci püspök áldott meg. A megjelentek már nagyon várták, hogy lássák a kívül-belül renováláson átesett kápolnát. Többek között megújult a villamoshálózat, valamint a hőszigetelés és a villámvédelem problémája is megoldódott.

körmenet

„Ezen a vasárnapon hálát adunk a Istennek, hogy volt hely, ahol imádkozhattunk és ez a hely most megújulhatott, és valóban a mi imádságunknak a hatását érezzük abban, hogy ilyen szépekké és ilyen megújított épületté válhattunk mindannyian. Most már csak rajtunk áll a feladat, hogy betöltsük az imádságunk szavaival minden egyes hétköznap és minden vasárnap akár a nagytemplomunkat, akár a megújult kápolna épületünket” - fogalmazott Bodnár Dániel, parókus.

püspök és polgármester

Az eseményen dr. Csuzda Gábor, a terület képviselője is részt vett. Nagy öröm számára, hogy körzetében már két templom is megújulhatott az egyházi épített örökségvédelmet célzó pályázatnak köszönhetően.

„Ez az épület volt a bölcsője az Ózdi Görögkatolikus Egyházközségnek, így különös jelentősége van a jövőbe vetett hit szempontjából, hogy sikerült megmentenünk ezt az épületet, amelyet ezúton is köszönünk mindenkinek, akinek ebben bármilyen szerepe volt” - hangsúlyozta a képviselő.

Az ünnepség egy kötetlen, jó hangulatú agapéval zárult.

Forrás és FÉNYKÉPEK: ozd.hu

Címkék