Ég az öröm gyertyája Miskolcon is

Általános- és középiskolásaink is közreműködtek a városi gyertyagyújtáson

Fedor Péter és a kórus

A Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola, valamint a Fényi Gyula Jezsuita Gimnázium, Kollégium és Óvoda tanulóiból álló kórus működött közre Miskolc város adventi koszorújának harmadik gyertyája meggyújtásakor tartott ünnepségen. Ez a gyertya az öröm jelképe.

a gyertyagíújtáson

Molnár Attila atya, az általános iskola iskolalelkésze által felolvasott egyik evangéliumi szakasz Jézus születésének történetét mondja el (Mt 1,18-25). Ehhez fűzött további gondolatokat Fedor Péter atya, a Fáy nevelési igazgatóhelyettese.

Fedor Péter atya

„Isten megbocsájt, fölemel, szeret és megerősítést ad, amikor imádságban szólítjuk meg. Nem pusztán „híreket” közöl velünk, hanem olyan megerősítéseket is nyújt számunkra, melyekbe bele tudunk kapaszkodni. Olyan Istenünk van, aki kicsi gyermekként ránk bízta magát. A legkisebb közöttünk, de ott van mindnyájunkban.”– mondta Péter atya, majd az kívánta, hogy mindannyian tapasztaljuk meg Isten gondviselő jóságát és megerősítő szeretetét.

Holczinger Ferenc atya, a miskolci Jezsu igazgatója vezette a könyörgéseket, és az Úr imádásgát, a Miatyánkot.

Holczinger Ferenc

Az öröm gyertyájának lángját Varga Andrea alpolgármester, Sándor-Lenkei Aida, a Magyar Ökumenikus Szeretetszolgálat Regionális Krízisambulanciájának szakmai vezetője és Fedor Péter atya lobbantotta lángra a Szent István téren álló hatalmas városi adventi koszorún.  

gyertyagyújtás

Varga Andrea köszöntőjében rámutatott: a közelgő karácsony a hit, a remény, a szeretet, a béke, a család és a születés mellett legalább annyira szól idén az elmúlásról, a számvetésről és a befelé fordulásról is. Hozzátette, hiába foglaljuk imába a békét, ha nem tanulunk a múltból. Majd az alpolgármester köszönetet mondott mindazoknak, akik ezekben az időkben különös figyelmet fordítanak a helyi rászorultak és elesettek támogatására.

Címkék