A metropóliai gyűlés második napja

A szombati nappal véget ért a metropóliai gyűlés munkája.

logo

A reggeli utrenyét és Szent Liturgiát Atanáz püspök atya vezette, a jelenlévő paptestvérek koncelebrálásával.

Délelőtt Ábel atya számolt be arról, hogy görögkatolikus egyházunk milyen módon szervezte meg a segítséget a háború menekültjeit támogatva, és szó volt arról is, hogy a hazánkba érkezett ukrán görögkatolikusoknak milyen lelki és lelkipásztori segítséget tudunk nyújtani. A beszámolóban segítségére volt Ferenc atya, a baziliták magyarországi tartományfőnöke. Ő maga is ukrán nemzetiségű, és Máriapócson jelenleg négy Kárpátaljáról érkezett ukrán bazilita szerzetes atya él, akik járják az országot, hogy rendelkezésre álljanak az ide menekült ukrán testvéreinknek.

Ezek után Fülöp metropolita atya tartott előadást a népszámlálás jelentőségéről. Bemutatta azt a honlapjainkon is megtalálható térképet, amely településekre lebontva mutatja, hogy hol, hány görögkatolikus él az országban.

Fülöp atya

Ezzel együtt arra is utalt, hogy az újabb közösségek létrejötte még akkor is gyümölcsöző lehet, ha egyelőre nem kaphatnak saját papot, de a hívek buzgó imádsága idővel talán újabb hivatásokat is fog teremni. A két püspöki előadás után a kilenc csoport vezetői számoltak be arról, hogy az előző napon milyen gondolatok, vélemények fogalmazódtak meg a kiscsoportos beszélgetések során.

Ez vált a metropolita gyűlés lényegi elemévé, hiszen a sok beérkezett vélemény alapján most itt élő módon tudták átgondolni egyházunk helyzetét és jövőjét.

Mindazok a szempontok, gondolatok, kérdések, amelyek ezekben a beszélgetésekben megfogalmazódtak, valójában a jövő egyházának feladatai lesznek.

Délben megérkezett metropóliai gyűlésünk két rendkívüli vendége is, Mario Grech bíboros, a püspöki szinódus titkára, és Michael Wallace Banach apostoli nuncius.

Délután Fülöp metropolita atya összegezte az elmúlt két nap munkáját. A beérkezett kiscsoportos beszélgetések anyagának összegzésén keresztül témákra lebontva mondta el a gyűlés közös véleményét, amelyet a püspök atyák hamarosan egységes formában tárnak a hívek elé.

csoportkép

Ez lesz a szinódusi út első szakaszának, és egyben a metropóliai gyűlésének a gyümölcse, amely világosan megfogalmazza, hogy mit tehetünk azért, hogy görögkatolikus egyházunk Isten akarata szerint tovább fejlődjön.

A délután folyamán lehetőség volt kötetlen beszélgetésre egy fórum keretében, amelynek során a jelenlévők különböző kérdéseket tettek fel a három püspök atyának. A fórumot követően Grech bíboros beszélt a szinódusi út lényegéről, kiemelve, hogy a szinodalitás az egyháznak alkotóeleme. Az egyház, ha nem szinodális, akkor nem is egyház. A jelenlévők kérdéseire készségesen válaszolt a bíboros atya.

Az esti vecsernyét Fülöp metropolita vezette Terdik János pasztorális helynök atyával együtt. Ezen már a magas rangú vendégek is jelen voltak, a közös imádsággal szentelve meg az egész nap munkáját.

Szerző: Hajdúdorogi Főegyházmegye

Címkék