A Görögkatolikus Metropólia közleménye 2020. május 01.

A Görögkatolikus Metropólia a módosított állami rendelkezések nyomán 2020. május 4-ei hatállyal a következőket rendeli el.

logo

Az április 30-án megjelent kormányhatározat értelmében immár nagyobb lehetőség nyílik arra, hogy templomainkat – egyelőre Budapestet és Pest megyét kivéve – a szertartások alatt is nyitva tartsuk. Arra továbbra is nagy gonddal ügyelni kell, hogy a szertartásokon résztvevők mindig tudják tartani az egymástól előírt távolságot. Ez adott esetben a templomba belépők létszámát is korlátozhatja, amelynek felügyelete és megszervezése az adott hely parókusának feladata. A parókus saját hatáskörében döntheti el, hogy hogyan szervezi meg biztonsággal a szertartások látogathatóságát. Amennyiben akár saját kora, egészségügyi állapota, akár a parókiának egészségügyi vagy szociális helyzete úgy kívánja, a kiadott egyházi rendelkezésen szigoríthat vagy enyhíthet. De mindenképpen meg kell tartani a kiadott állami rendelkezéseket. A templomokban minden esetben biztosítani kell a szükséges fertőtlenítést (padok, kilincsek, stb. takarítása), a belépők számára a fertőtlenítő szer és a védőmaszkok használatát!

Az Eucharisztikus Liturgiák végzése során továbbra is nagy gonddal ügyelni kell arra, hogy áldoztatás során is megtartsuk a szükséges óvintézkedéseket. Egyelőre továbbra sem szabad ugyanazzal a kanállal megáldoztatni több hívőt. Ugyanakkor a több kanál használatánál a legnagyobb gondossággal kell arra is ügyelni, hogy a Szentséget se érje semmilyen méltatlan bánásmód. A használt kanalak első tisztítása, öblítése a pap vagy diakónus feladata, majd azok kifőzését, fertőtlenítését más is végezheti.

Minthogy bizonyos mértékben nagyobb lehetőség nyílik a templomi szertartások látogatására, már most használjuk ki ennek lehetőségét arra, hogy buzdítsuk és segítsük híveinket a szentgyónásuk és szentáldozásuk elvégzésére. Amíg a rendkívüli helyzet tart, továbbra is lehetőség van a szertartáson kívüli is részesülni az Eucharisztiában. Ennek megszervezésekor mind a teológiai-lelkiségi szempontokra, mind pedig az egészségügyi előírások megtartására ügyelni kell.

Külön figyelemmel rendelkezünk a máriapócsi kegyhely látogatásáról. Az új helyzetben, május 4-étől nyitva lesz a kegytemplom a szertartások alatt is. Ugyanakkor bent a templomban egyszerre legföljebb ötven ember tartózkodhat. Akik esetleg ebbe a létszámba nem férnek bele, azoknak megértését kérjük. Ők a templomkertből hallva az énekeket tudnak bekapcsolódni a bent folyó szertartásba. Mind a benti, mind a kinti elhelyezkedésnél meg kell tartani a személyek, illetve családok közötti megfelelő távolságot. A Kegyképhez a templom külső bejáratait használva lehet fölmenni, de nincs lehetőség az ereklyét megcsókolni. Ezen a nyáron Nagyboldogasszony napjáig Máriapócson nem tartunk búcsúi ünnepeket.

A sokak számára hiányosnak tűnő föltámadási ünneplésnek mintegy pótlására engedélyezzük és javasoljuk a húsvéti szertartás újólag való megtartását. Erre tipikális lehetőséget nyújt az ünnepfelezés (május 6.) és az ünnepzárás (május 20.). Ezen a két napon lehetőség van a teljes húsvéti szertartás elvégzésére, ahogy arra a napra a vecsernye, az utrenye, az imaórák és a Szent Liturgia végzése elő van írva.

A keresztelés, esketés, temetés szertartásaira az újabb rendelkezések értelmében nagyobb lehetőségeink vannak, ugyanakkor továbbra is ügyeljünk az előírt óvintézkedések (személyektől való megfelelő távolság, fertőtlenítés, védőmaszkok használata, stb.) megtartására. Továbbra is törekedjünk a minél kisebb létszámban ünnepelt szertartásokra, az idősek és betegek lehetőleg egyáltalán ne vegyenek részt ezeken.

Az idős és bármi más ok miatt fokozottabban veszélyeztetett testvéreinket arra kérjük, hogy továbbra is maradjanak otthon, és lélekben kapcsolódjanak bele a közös imádságainkba. Az ő imádságaikra különösen is nagy szükségünk van mindnyájunknak, tehát, ha az ő érdekükben távolmaradásra kell is kérnünk őket, minden módon – fizikai és lelki értelemben egyaránt – legyünk a segítségükre!

A Görögkatolikus Szemle újságunk áprilisi és májusi számát ingyenessé tettük, mivel minden bizonnyal csak nagy késéssel jutnak majd el az olvasókhoz.

Az áldozópapokat arra kérjük, hogy minden lelkipásztori leleményességüket fölhasználva, egymás tapasztalataiból is tanulva találják meg a módját híveink támogatásának, vigasztalásának, hitbeli megerősítésének. Ebben különös hangsúlyt kell, hogy kapjon a pünkösd ünnepére való készület. Minderre hittel és bizalommal kérjük mindenható Istenünk áldását!

2020. május 01.

Fülöp metropolita

Címkék