Hírek

Kortárs mentori találkozó

Kortárs mentori találkozó

Mentorok és mentoráltak találkoztak a hétvégén Miskolcon a Görögkatolikus Egyetemi és Főiskolai Kollégium Cigány Szakkollégiumban. Az egész napos találkozó az ismerkedés, a célok megismerése és az együttműködés jegyében telt.

Nüsszai Szent Gergely

Folytatódik a püspöki katekézis

Dátum
Hely
Nagyboldogasszonyról nevezett Püspöki Székesegyház (Búza tér)

Folytatódik a püspöki katekézis a Miskolci Egyházmegyében. A következő előadás április 25-én, 18.45-től kezdődik a Székesegyházban, téma Nüsszai Szent Gergely.

Nyírcsaholy

Misztagógikus püspöki katekézis

Orosz Atanáz tartott előadást „Húsvéti misztagógikus katekézis a keleti egyházatyák hagyományában” címmel Nyírcsaholyban.

Szépséges Pászka

„Együttlét a szépségben”

A Miskolci Egyházmegyében idén negyedik alkalommal rendezték meg a Szépséges Pászka című egyházművészeti napot Miskolcon, 2017. április 21-én.

gyermekbúcsú plakát

Gyermekbúcsú - 2017

Idén is megrendezik a Gyerekbúcsút a Máriapócsi Nemzeti Kegyhelyen 2017. május 13-án. A szervezők előzetesen azt kérik, hogy a részvételi szándékról küldjenek értesítést, illetve a várható létszámról (iskolások, óvodások, kísérők) egy hozzávetőleges adatot.

feltámadási ikon

Föltámadt Krisztus! Valóban föltámadt!

„Krisztus feltámadt!” – kiáltjuk világgá húsvét ünnepén. „Valóban feltámadt!” – válaszoljuk. Ezzel hitvallást teszünk, amely Szent Pál bizonyságtétele szerint üdvösségünkre, sőt mások üdvösségére is válik. „Mi nem hallgathatunk arról, amit láttunk és hallottunk!” (ApCsel 4,21). Húsvéti kiáltásunkkal szeretnénk hitre ébreszteni minden embert.

Nagyszombat

Nagyszombat

A szent nagyszombaton az isteni test eltemetését, és a mi Urunknak és Üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak az alvilágba való leszállását ünnepeljük, mert ezek révén hívta vissza emberi nemünket a romlásból és így ment át az örök életbe.
Őrség, hiába őrződ a sírt, mert a sír nem tarthatja fogva magát az Életet!

böjt

Böjti eledel: egy falatka odaadás – 2017

Mi ez a nagy nyugalom ma? Az örökkévalóság királya, aki szenvedésével teljesíté az üdvgondozást, a sírban tölti a szombatját, új szombatot ajándékozva nekünk. Neki énekeljük tehát: Kelj föl Isten, ítéld meg a földet, mert te uralkodsz mindörökké, és nálad van a mérhetetlen nagy irgalom!

szentsír

Nagypéntek

Nagypénteken Jézus Krisztus szent, üdvösséges és félelmetes szenvedéseire emlékezünk, melye­ket önként vállalt magára érettünk: a leköpdösést, a korbácsolást, a pofo­nokat, a meggyalázást, a kigúnyolást, a bíborpalástot, a nádat, a szivacsot, az ecetet, a szögeket, a lándzsát és mindenek felett a keresztrefeszíttetést és a halált. Egyúttal megemlékezünk a vele együtt megfeszített, megtért gonosztevőnek a kereszten mondott, üdvösséget szerző vallomásáról is.