Polyák Imre

Polyák Imre atya
Születési helye és ideje
Szikszó
Pappá szentelésének helye és ideje
Nyíregyháza
Egyházmegye
Miskolci Egyházmegye
Házastársa
Drotár Andrea
Szolgálat
1991
1995
segédlelkész
1995
2005
helyettes lelkész, majd parókus
2005
2016
parókus
2009
2016
Csereháti Esperesi Kerület
kerületi esperes
2016
2020
Nyíregyházi Görögkatolikus Papnevelő Intézet
spirituális
2020
Miskolci Egyházmegye
spirituális
2021
parókus

Tiszteletbeli esperes 1999-től, protopresbiter 2016-tól