Petrássevich Miklós Borisz

pap avatar
Születési helye és ideje
Csukaháza.
Pappá szentelésének helye és ideje
Miskolc
Egyházmegye
Miskolci Egyházmegye
Házastársa
Papp Erzsébet
Szolgálat
1934
1937
segédlelkész
1937
1940
helyettes lelkész
1940
1952
helyettes lelkész, majd parókus
1952
1985
parókus
1934
1934
oldallagos adminisztrátor

A Miskolci Apostoli Exarchátus főesperese (1984–1985), tb. esperes (1964).

Elhunyt
Szikszó
Nyughelye