Szent Atanáz-nap

Andrew Louth ortodox teológus lesz a nyíregyházi hittudományi főiskola vendégelőadója a május 2-án a Szent Atanáz-napon

plakát

A Szent Atanáz Görögkatolikus Hittudományi Főiskola emléknapot szervez május 2-án, névadójának tiszteletére. Andrew Louth ortodox teológus tart előadást.

Andrew Louth korunk minden bizonnyal legnagyobb tekintélyű ortodox teológusa, akit patrisztikus kutatásai, egyháztörténeti munkássága és rendszeres teológia munkái egyaránt ismertté tettek az elmúlt évtizedekben, sőt fordítói munkássága is jelentős. Önálló könyve jelent meg Hitvalló Szent Maximoszról és Dionüsziosz Areopagitészről, és terjedelmes könyvet írt Damaszkuszi Szent Jánosról. Bevezetés a keleti ortodox teológiába címmel rendszeres áttekintést készített az ortodox gondolkodásról, amelynek legfontosabb modern alakjait a magyarul is olvasható Modern ortodox gondolkodók című kötetben mutatta be. Legfontosabb egyháztörténeti munkája a görög nyelvű Kelet és a latin nyelvű Nyugat kapcsolatrendszerét mutatja be 681 és 1071 között. A keresztény misztikus hagyomány gyökerei című (magyarul is olvasható) munkájában a patrisztikus hagyomány utóéletét egészen a korai újkori misztikáig nyomon követi. Sorozatszerkesztője a tekintélyes Oxford Early Christian Studiesnak, s más tudományszervezési, előadói és lelkigyakorlatos tevékenységeket is nagy számban végez. Andrew Louth kiváló előadó, minden tudományossága ellenére az ismeretterjesztést is fontosnak tartja, s nyíregyházi előadásaiban is közérthetően és összetetten fogja bemutatni tárgyát: a kortárs keleti gondolkodás legfontosabb tendenciáit.

A Szent Atanáz-nap részletes programja a plakáton olvasható.

program