Romákat célzó közösségfejlesztési projekt indult Egyházmegyénkben

„Értékünk a közösségünk!”címmel a Görögkatolikus Cigánymissziós Iroda a Dialóg Egyesülettel közösen cigánypasztorációs projektet valósít meg a Miskolci Egyházmegye területén.

csoportjáték

A Görögkatolikus Cigánymissziós Iroda 2015 óta koordinálja az egyre gyarapodó cigánymissziós tevékenységeket a Miskolci Egyházmegye területén, elősegítve a görögkatolikus egyházközségekbe bekapcsolódó cigány közösségek vallásos-lelki életének elmélyítését és társadalmi integrációját. A 2002-ben alakult Dialóg Egyesület pedig Miskolc Avas lakótelepén és Borsod-Abaúj-Zemplén megye hátrányos helyzetű településein végez átfogó közösségfejlesztő munkát a helyi társadalmak megerősítésével és belső erőforrásaik feltárásával. E két konzorciumi partner a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével egy közös projekt keretében, mely a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg 47, 93 millió Ft vissza nem térítendő támogatásból.

E két szervezet összefogásával valósul meg tehát az „Értékünk a közösségünk!” című projekt, mely 2019. március 1-én indult az EFOP-1.3.7. támogatási konstrukcióhoz kapcsolódva. Alapvető célja a Miskolci Egyházmegye területén működő, cigánypasztorációs tevékenységet végző egyházi közösségek megerősítése, közösségfejlesztési és hátránykompenzációs kompetenciáik javítása, ezzel összefüggésben a hátrányos helyzetű romák közösségekbe való integrálása, mentális egészségének és öngondoskodási képességének javítása. E célok elérését lelkészeknek, lelkipásztori kisegítőknek, önkénteseknek és roma híveknek szervezett tréningek, közösségfejlesztési tervek, coaching és mediáció, valamint számos közösségi program és rendezvény fogja szolgálni a projekt két és fél éves futamideje alatt.

előadás

2019. március 28-án tartottuk meg a projekt nyitórendezvényét a Missziós Irodában. Itt Makkai László atya, a Cigánymissziós Iroda igazgatója ismertette a cigánypasztorációs tevékenységeket a Miskolci Egyházmegyében. Ezt követően bemutatkozott a Dialóg Egyesület, a konzorciumi partnerünk. Rendezvényünkön beszélgetést kezdeményeztünk a jelenlévő lelkipásztorokkal, intézményvezetőkkel az Egyházmegye kistelepülésein végzett missziójukkal, munkájukkal kapcsolatban.

Május végén elkezdődött a coaching jellegű műhelymunka sorozatunk, amelyet lelkipásztoroknak és intézményvezetőknek tartottunk. A műhelymunka-alkalmak témakörei a következők voltak: vezetési stílusok, technikák, közösségfejlesztési módszerek és jó gyakorlatok, romák megszólításának lehetőségei, motivációs technikák, érzékenyítés. Az Egerben és Noszvajban 2019 májusában illetve júliusában tartott, 2x2 napos program rugalmas felépítésű volt, egyéni, kiscsoportos és nagycsoportos programelemekből épült fel.

előadás

Június végén elkezdődött a lelkipásztori kisegítőknek tartott tréningsorozatunk is. A 2x2 napos, sajópálfalai zarándokházban tartott képzés során a személyes kompetenciák fejlesztésén túl a települési önszerveződő folyamatok létrejöttét és a helyi egyházi közösség fejlesztését segítő információk átadását célozta meg a képzés.

2019. augusztus 22-24. között Roma Ifjúsági Érzékenyítő Tábort szerveztünk roma fiataloknak Aggteleken. A festői helyszínen, remek körülmények között megtartott tréning elsődleges célja a szemléletformálás, társadalmi érzékenyítés, a roma kisebbségi identitás megerősítése, a befogadó és segítő attitűd elmélyítése, továbbá az empátia fejlesztése volt. A fiatalok sok energiát fordítottak arra a trénerek segítségével, hogy megértsék az előítéletek és a társadalmi kirekesztés működésmódját. A tréning alkalmával fejlődött a fiatalok önismerete, illetve a többségi és kisebbségi identitásra való reflexiós képessége. A tréning lehetőséget nyújtott a résztvevők számára, hogy a társadalmi felelősségvállalás, aktív állampolgárság témakörével kapcsolatos ismereteiket is bővítse.

előadás

Szeptember végén kezdetét vette a közös munka a lelkipásztorok és kisegítők között a Búza téri Missziós Irodában. A háromalkalmas workshop napjain a jelenlévők a gyakorlatban is kipróbálhatják a közösségfejlesztés elméletét és módszertanát, melyet a korábbi tréningeken elsajátítottak. A résztvevők, azaz a görögkatolikus papok és civilek, romák és nem romák vegyesen a helyi egyházközségek és települések alulról jövő igényeire szabott közösségfejlesztési tervek elkészítésébe fogtak közösen, melyek megvalósítása majd 2020 elején fog indulni, a Dialóg Egyesület közösségfejlesztési szakembereinek szakmai támogatása mellett. 

A közeljövő tervei között szerepel egy Adventköszöntő ünnepség, amelyet a karácsonyi bűnbánati időszak első napján, 2019. november 15-én tartunk az edelényi Szent Miklós Általános Iskolában. A gyermekeknek szóló bábelőadást és verses-zenés műsort „Az én Karácsonyom” címmel meghirdetett rajzpályázat eredményhirdetése fogja zárni, melyet a Miskolci Egyházmegye általános iskolásai, tanodásai, gyermekvédelmi intézményeinek bentlakói körében hirdettünk meg korábban.

November 23-24-én indul Sajópálfalán az az összesen 60 órás tréningsorozatunk, melyet a cigánypasztoráció iránt érdeklődőknek szervezünk. A tréningek keretében feldolgozott témák, a szakterület jeles képviselőinek bevonásával a következők lesznek: romák történelme, roma társadalomismeret, cigánymisszió Európában és Magyarországon, cigánypasztorációs technikák.

Szeretettel várunk rendezvényeinkre minden kedves érdeklődőt! A programjaink az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósulnak meg.

Címkék