Pótolhatatlan anyagokat sikerült helyreállítani egyháztörténetünkből

A Miskolci Egyházmegye Levéltárába több, mint kétszáz éves iratok kerültek vissza restaurálás után

lap

A Miskolci Egyházmegye Levéltárát 2014-ben alapította Orosz Atanáz püspök. A levéltár feladatai közé tartozik egyrészt az egyházmegyei (korábban Miskolci Apostoli Administratura, ma már Miskolci Egyházmegye) iratok, másrészt az egyházmegye területén található egyházközségek és egyéb intézmények levéltári anyagának szakszerű megőrzése, rendezése, kutathatóságának lehetővé tétele.

Az utóbbi évtizedben folyamatosan zajlott a régi egyházközségeink levéltári anyagának beszállítása, a hátralévő néhány parókia levéltárát pedig a következő egy-két évben szeretnénk behozni Miskolcra. A beszállított anyag nagyon vegyes képet mutat, hiszen a rossz tárolási körülmények miatt fizikai-, kémiai- és biológiai károsodások érték az iratokat. Legértékesebb anyagaink közé tartoznak az egyházközségi anyakönyvek és a protocollumok (jegyzőkönyvek).

lapok

Tavaly elnyert pályázati forrásból (24852/2019 számú támogatás „Levéltári anyag restaurálása” ) három egyházközség öt anyakönyvének szakszerű restaurálására került sor.

A kányi parókiáról a Kereszteltek, házasultak és halottak anyakönyve az 1849-1914-es évek bejegyzéseit tartalmazza. A  bodrogolaszi anyakönyvek első bejegyzései jóval korábbiak, az 1797-ből származnak, utolsó bejegyzett év ebben az anyakönyvben 1855. Mogyoróskán külön-külön anyakönyvben vezeték a keresztség és a házasság szentségében részesülőket, valamint az elhunytakat. A Kereszteltek anyakönyve 1780-1806 közötti időből származik, a házasultakét 1776-1825 között vezették, a halotti anyakönyvet pedig mintegy harminc évig: 1781-1813 között.

lapok

A kötetek restaurálását Kovács Péter esztergomi papír-, bőr- és könyvrestaurátor  végezte, akivel már évek óta szakmai kapcsolatban van az Egyházmegye,  minőségi munkáját dicséri a korábbi évek számos restaurált egyházközségi anyakönyve és protocolluma. A szakszerű restaurálás különböző, sőt időigényes eljárásokat foglalja magába, a fotódokumentálástól  egészen az újrafűzésig; eredeti módon, len-kender cérnával. Mivel az egyesek iratok borítása, is szétesett vagy elveszett, így a kötésborítók rekonstruálását is el kellett végezni.

A felújított anyakönyvek 2020 májusában készültek el, és érkeztek vissza a Miskolci Egyházmegye Levéltárába. Szabó Roland, bekecsi parókus

Szabó Roland, levéltáros

Címkék