Pedagógusok év végi hálaadása díjátadóval Sajópálfalán

A hálaadó alkonyati zsolozsma után közösen ünnepelték az egyházmegye díjazottjait május 25-én

pedagógusok

Egyházmegyénk védőszentjének, Keresztelő Szent János ereklyéinek megtalálása emléknapján, de már Krisztus mennybemenetelének ünnepzárását elkezdve tartottak hálaadást a sajópálfalai templomban az egyházmegye hat általános iskolájában és a három középiskolában tanító oktatók-nevelők, valamint a munkájukat segítő dolgozók.

„Keresztelő Szent János, aki a legnagyobb alázattal tudott a Megváltó Jézus Krisztus előtt meghajolni, azt mondta: „Neki növekednie kell, nekem kisebbednem” (Jn 3,30). Évről évre az ő példáját megszívlelve adunk hálát Istennek azokért a szép eredményekért, amelyeket iskoláinkban sikerült elérnünk és tereljük a figyelmet a mi Urunkra, hogy ne nekünk, hanem neki legyen a dicsőség és a hála. (vö. Zsolt 115) – mondta Orosz Atanáz püspök a vecsernyén, majd Jézus búcsúbeszédére való utalással folytatta, melyben Jézus megígéri a Vigasztaló, a Szentlélek eljövetelét „aki megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent”. (Jn 14,26)

papság

„Talán, így május végén, a legjobb pedagógus sem érezheti még egészen biztonságban magát, hogy mindent megtanított. Olykor lehetőségek maradtak el, és nemegyszer a befogadóképesség, a tanulói kapacitás sem volt tökéletes. Mégis Krisztus Urunk pünkösdre vonatkozó szavai azzal biztatnak bennünket, hogy ha a tanár, a tanító megtette a kötelességét, akkor a Jó Isten kiegészíti azt, amit ő tett. A Szentlélek majd megtanít mindenre, az Ő segítségét kérjük ennek a tanévnek az utolsó hónapjára is azért, hogy amire nem jutott lehetőség, amit nem tudtunk részleteiben elmagyarázni és átadni, Isten segítségével tanítványaink életében az is tudatosuljon. Jó szándékú felajánlásunkat annak tudatában tesszük, hogy maga a tanítás is lehet a Szentlélek ajándéka, legalábbis Szent Pál így emlegeti első korintusi levelében”.

Végül Atanáz püspök hálás szívvel köszönte meg a tanárok és tanítók éves oktató-nevelő munkáját, valamint a technikai dolgozók sokrétű tevékenységét, amely nélkül egy-egy iskola működésképtelenné válna.

Flaskó Tamás, Papp Zoltán

Az egyházmegyei díjakat és püspöki elismeréseket kiérdemlők méltatását Bialkó Mária, a MEKIF igazgatója ismertette.

Szent Lídia díjban részesült Flaskó Tamás, aki az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskolában rendszergazdaként dolgozik. Építő munkája, amelyet fáradhatatlanul és mindig pontosan végez, nélkülözhetetlen az iskola életében. Akár munkaidőn kívül is szívesen vállal plusz feladatokat, energiát és időt nem kímélve. A koronavírus járvány okozta digitális oktatás zökkenőmentes elindítása az intézményben az ő munkájának köszönhető.

A Szent Imre díjat Fehér Luca Georgina a Fáy András Görögkatolikus Technikum és Szakgimnázium (5/13. D osztályos) tanulója érdemelte ki, aki szorgalmával és közösségért végzett munkájával példaként állt társai előtt mindvégig. A Fáyban töltött öt éve során számos országos versenyen kimagasló, nemegyszer első helyezéseket szerzett.

Jobbra Bialkó Mária

Püspöki dicséretben részesültek:

Hauzmanné Czipa Márta, az edelényi Szent Miklós Görögkatolikus Általános Iskola, Óvoda és Alapfokú Művészeti Iskola pedagógusa. Pályáját is ebben az intézményben kezdte, azóta is lelkiismeretesség, következetesség jellemzi munkáját.

Kovács Botond az edelényi Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium 13. évfolyamos, környezetvédelmi képzésben tanuló diákja. „Könnyen motiválható, szívesen végez külön feladatokat. Megbízható, vállalásait mindig lelkiismeretesen teljesíti” – olvasható a laudációjában.

Smigura Éva, a Szent János Görögkatolikus Gimnázium, Szakgimnázium, Technikum és Kollégium nevelőtestületének magyar nyelv és irodalom szakos tanára, aki szakját nagy hivatástudattal, empátiával tanítja és rendezvényszervezőként is kiváló.

Szűcsné Nagy Ibolya, a Miskolci Görögkatolikus Általános Iskola magyar-angol-orosz szakos tanára. Sokoldalúan képzett, majd’ negyvenéves gyakorlattal és tapasztalattal, magas színvonalú szakmai-módszertani felkészültséggel rendelkező pedagógus.

FÉNYKÉPEK

Címkék
Csatolmány