Megújult épületeink Vajdácskán

Kovács Endre atya a felújítási munkálatokat Vajdácskán a templom tetővel kezdte.

Vajdácska templom

Következő lépésben a templom szivárgó rendszerének kialakítása szárító vakolat felvitele és a templom udvar rendezése készült el. A templom belső festése is frissítést nyert a korábbi években.

Az egyházközségi felújítások a parókiával folytatódtak. A tető cseréjét a Miskolci Püspökség végeztette el. A fűtés korszerűsítését az Emberi Erőforrások Minisztériumától nyert pályázati támogatásból valósítottuk meg. A támogatási osztály kettő millió forinttal segítette a központi fűtés kialakítását. A támogatás felhasználása során a tervezethez képest változás nem történt. Ebből az összegből és az önrészből sikerült egy modern gázkazánt vásárolnunk és radiátor rendszert kiépítenünk. A gázkazán a meleg víz előállítását is elvégzi a fürdőszoba részére.

Jövőbeli tervek bemutatása

A fűtés kialakítása után a parókia villamos hálózatának felújítását is elvégezzük. A bejárati ajtó és az ablakok hőszigetelt cseréjét is elvégezzük a hívek adományából. A falaknak egy külső és belső átfestésével zárjuk a felújítási folyamatot, mindezeket június végére tervezzük befejezni.

A projekt jelentősége, eredményei

A vajdácskai egyházközségben két éve nem lakik pap. A parókia felújításával, korunknak megfelelő lakhatóvá tételével folyó év őszétől újra lehet a közösségnek vezetője. Alkalmassá lesz az épület, az egyházközségi tanács üléseinek megtartására.

Címkék