Közös imádság az esti harangszó idején

Közös imádságra szólítjuk egyházmegyénket az esti harangszó idején, este nyolc órakor, március 19-től, egyházmegyénk létrehozatalának ötödik évfordulójától.

templomtorony

A miskolci parókiák kezdeményezésére kérjük, kapcsolódjunk be az imádságba minél többen. Az imádság szövege a csatolmányból letölthető.

Szent atyáink imái által Úr Jézus Krisztus Istenünk könyörülj rajtunk! Amen.

Dicsőség Néked, Istenünk, dicsőség Néked!

Mennyei Király, Vigasztaló, igazságnak Lelke, ki mindenütt jelen vagy és mindeneket betöltesz, minden jónak kútfeje és az életnek megadója, jöjj el és lakozzál mibennünk, és tisztíts meg minket minden szennytől és üdvözítsd, Jóságos, a mi lelkünket!

Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk! Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk! Szent Isten, szent Erős, szent Halhatatlan, irgalmazz nekünk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

Szentháromság, könyörülj rajtunk!  Urunk, tisztíts meg bűneinktől!  Uralkodó, bocsásd meg vétkezéseinket! Szent, tekintsd és gyógyítsd meg betegségeinket a Te nevedért!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

MI ATYÁNK, Aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved! Jöjjön el a Te Országod! Legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is! Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma! És bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek! És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól!

Mert Tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor és örökkön-örökké. Amen.

Uram, irgalmazz! (12-szer)

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek, most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

Jertek, imádjuk a mi Királyunkat és Istenünket!

Jertek, imádjuk Krisztust, a mi Királyunkat és Istenünket!

Jertek, boruljunk le és imádjuk magát Jézus Krisztust, a mi Királyunkat, Urunkat és Istenünket!
 

Könyörülj rajtunk, Uram, könyörülj rajtunk, mert mentségünkre nem lévén szavunk, ezen könyörgést, mint Uralkodónak, mi, bűnös szolgáid, néked ajánljuk, könyörülj rajtunk!

Dicsőség az Atyának és Fiúnak és Szentléleknek!

Uram, könyörülj rajtunk, mert benned bízunk, ne haragudjál reánk nagyon, se ne emlékezzél bűneinkről, de tekints reánk most is, mint kegyelmes, ments meg minket ellenségeinktől: mert te vagy a mi Istenünk, és mi a te néped, mindnyájan kezed művei, s nevedet hívjuk segítségül.

Most és mindenkor és örökkön-örökké! Amen.

Az irgalom ajtaját nyisd meg nékünk, áldott Istenszülő Szűz, kik benned remélünk, el ne tévedjünk, de szabaduljunk általad a bajoktól, mert te vagy a keresztény nép üdvössége!

Könyörülj rajtunk, Isten, a te nagy irgalmasságod szerint, kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Emlékezzél meg, Urunk, hogy test vagyunk, elenyésző és vissza nem térő lehelet. Esengve kérünk, szüntesd meg a betegséget. Csillapítsd le a gyorsan terjedő járványt! Tekints emberszeretőleg hozzád fohászkodó gyermekeidre, városunk/községünk lakóira, nemzetünkre, az egész világon irgalmas szeretetedet kérő népedre! Kérünk téged, hallgass meg minket és könyörülj!

Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz! Uram, irgalmazz!

Hallgass meg minket, Isten, mi Üdvözítőnk, a földkerekség összes határain levők reménysége! És te, irgalmas Urunk, légy irgalmas hozzánk, bűnösökhöz és könyörülj rajtunk; mert kegyelmes és emberszerető Isten vagy s téged dicsőítünk, Atya és Fiú és Szentlélek, most és mindenkor s örökkön-örökké. Amen.

Most bocsátod el, Uram, a te szolgádat, a te igéd szerint békességben, mert látták szemeim a tőled küldött Üdvözítőt, kit rendeltél minden népek színe elé világosságul a pogányok megvilágosítására, és dicsőségül a te népednek, Izraelnek.

Szent atyáink imái által Úr Jézus Krisztus Istenünk könyörülj rajtunk! Amen.

 

Címkék
Csatolmány