Kis település - erős, összetartó közösség

A Miskolci Egyházmegye keleti szegletében, Kisrozvágyon áldotta meg a felújított templomot Atanáz püspök Szent Kereszt felmagasztalása ünnepkörében.

templom

Csaknem száz éve, 1929 óta ad lelki otthont Kisrozvágyon a katolikus híveknek az a kis görögkatolikus templom, mely idén tavasszal külsőleg megújulhatott. A felújítás ugyan már áprilisban befejeződött, de a vírushelyzet miatt nem volt lehetőség arra, hogy nagyobb ünnepélyességgel tartsuk meg a templom megáldását. Így aztán az a döntés született – nem sejtve, hogy majd újabb hullámmal kell szembenéznünk –, hogy ősszel, a templom búcsúünnepével egybekötve történjen a templom megáldása.

templommegáldás

A szeptember 20-án, Szent Kereszt felmagasztalásának ünnepkörében megtartott Szent Liturgiát Orosz Atanáz püspök végezte. Erre az alkalomra a templom kerítése és egész környezete is megszépült, köszönhetően Roják Laura Julianna polgármester asszonynak.

Püspök atya a homíliában arra hívta fel a figyelmet, hogy a templom külső megújulását a közösség belső, lelki megújulásának kell követnie. Ebben a megújulási folyamatban pedig nem szabad elfelejtenünk, hogy Szent Pál apostol azt írja: az Úr úgy szeret minket, hogy önmagát adta értünk. (Gal 2,20)

az oltár előtti imádság

A Szent Liturgia végén polgármester asszony felidézte, hogy a telket, amelyre a templom épült, még üknagymamája adományozta az egyháznak, illetve megköszönte mindazoknak a munkáját és adományát, akik a felújítás megvalósulását lehetővé tették. Ünneplésünk befejezéseként a község kultúrházában, terített asztal mellett erősítettük tovább a testvéri közösséget.

a falu népe

A felújításhoz szükséges anyagi forrás nagy része ez Európai Unió és a Magyar Állam támogatásának köszönhető, de mindenképpen meg kell említeni, hogy a jelenlegi és az elszármazott kisrozvágyiak közül is sokan járultak hozzá adományukkal templomunk megszépüléséhez.

Adja Isten, hogy ez a kis közösség ezután még inkább sajátjának érezze az Úr hajlékát!

Molnár Attila, helyettes lelkész

FÉNYKÉPEK

Címkék