Keresztet és közösségi házat áldott meg Atanáz püspök Alsóregmecen

Október 30-án tett látogatást a Miskolci Egyházmegye főpásztora Alsóregmecen.

keresztet szentel Atanáz püspök

Alig egy évvel a felújított parókia megáldása után, újabb fejlesztéssel gyarapodott a kicsi közösség. Október utolsó vasárnapján most is a gyerekek köszöntötték a templomba érkezett püspököt, aki viszonzásul az 1929-ben, a templom alapkövében elhelyezett irat nemrégiben előkerült másolatának szavaival örvendeztette meg a közösséget: „Hirdesse e templom hitünkhöz és hazánkhoz való rendületlen ragaszkodásunkat, figyelmeztesse utódainkat az istenfélelemre, a buzgó vallásosságra és az áldozatos hazafiságra!”

Lipusz László, Martinek Zsolt, Lipusz László, Kiss Máté

A Szent Liturgiát Atanáz püspök vezette, Martinek Zsolt, kerületi esperes és Lipusz László, parókus atya szolgálata mellett.

Atanáz püspök ezen a vasárnapon is a liturgián felolvasott evangéliumi (Lk 8,5-15) és apostoli szakaszhoz fűzte tanítását: „Jézus értelmezése szerint a példabeszédben szereplő magok Isten igéit jelentik. A jó földbe esettek azok, akik tiszta és jó szívvel hallgatják Isten igéjét, megtartják és gyümölcsöt hoznak állhatatossággal. Az evangéliumi ige biztatást ad akkor is, ha már termettünk gyümölcsöt, és akkor is, ha úgy érezzük, hogy még terméketlen a mi keresztény életünk."

kereszthódolás

"Biztat azzal: van lehetőségünk arra, hogy Isten termőföldjévé váljunk és másoknak is hasznára legyünk. A legvilágosabban a damaszkuszi kapunál megtért Pál apostol mutatta ezt be. Szent Pál apostol a most felolvasott Galatákhoz írt levélben már igazi vallomást ad: „Krisztussal engem is keresztre feszítettek. Élek, de már nem én, hanem Krisztus él énbennem. Minthogy azonban most még testben élek, Isten Fiának hitében élek, aki szeretett engem és feláldozta magát értem” - állapította meg Szent Pál (Gal 2,19-20). Aki így átéli Jézus Krisztus szeretetét, az nem is nyilatkozhat másképp. Aki nem csak megértette, hanem megérezte, hogy az Úr Jézus a kereszten őérette hal meg, az Szent Pállal együtt elmondhatja, hogy Krisztussal keresztre vagyok feszítve - még akkor is, ha az élet újabb és újabb bonyodalmakat, nehézségeket teremt számára.”

házszentelés

A homíliában Atanáz püspök az éppen 75 évvel ezelőtt, 1947. október 31-én vértanúhalált halt boldog Romzsa Tódor püspökről is megemlékezett. A fölszentelt vértanú halálos ágyán is képes volt megbocsátani merénylőinek. „Ha valaki így tesz a betegágyon, valóban elmondhatja Szent Pállal együtt, hogy élek én, de már Krisztus él bennem, mert Krisztussal keresztre vagyok feszítve” – fűzte hozzá a püspök.

Később így folytatta: „Aki Jézus Krisztust veszi magához, aki a szentgyónással a lelkét megtisztítja, az jó föld az Isten igéjének, az tiszta és jó szívvel valósítja meg a meghallgatott igét, és az evangélium tanítása szerint százszoros termést hoz. Napjainkban embertársaink jelentős része már arra sem veszi a fáradtságot, hogy elmenjen a templomig és ott meghallgassa a Szentírásból felolvasott igét. Azonban itt, Alsóregmecen szép arányban vesznek részt liturgián az emberek és a viszontagságok ellenére is kitartanak hitükben. Teljesüljenek az itteniek életében Szent Pál elhangzott szavai! Hogyha a modern kor áramlatai nem egészen a templom felé vinnének bennünket, akkor is tartsunk ki hűségesen az őseinktől, a templom építőitől, alapítóitól örökölt buzgósággal és folytassuk vallási, lelki életünket Jézus Krisztus tanítása és az apostol intelme szerint!”

a közösségi ház

Krisztussal keresztre vagyok feszítve” – erre emlékeztet a parókia előkertjében álló kereszt is. Régebben állították, de szükségessé vált a felújítása, aminek költségeit Leskó Miklós és családja vállalta magára. A kereszt megáldása után a parókia udvarán álló közösségi házban végezte el a házszentelés szertartását Atanáz püspök. A mostantól közösségi alkalmaknak állandó helyet adó házikó egy szintén megromlott állapotú épület felújításával és bővítésével, az EKCP-KP-1-2022/3-000334 számú pályázat keretében valósult meg. „Adja Isten, hogy ez a nap hozzájáruljon az egész falu megszentelődéséhez és fenntartásához” – mondta Atanáz püspök a házszentelésen.

FÉNYKÉPEK

Címkék