Jó gyakorlatok a cigánypasztorációban

Elkészült a Missziós Iroda Értékünk a közösségünk! – Cigánypasztorációs jó gyakorlatok a Miskolci Egyházmegyében című kiadványa

könyvborító

A Miskolci Egyházmegye által fenntartott Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és konzorciumi partnere, a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület európai uniós támogatást nyert az EFOP-1.3.7-17 számú felhívásra benyújtott, Értékünk a közösségünk! című pályázatával 2019-ben, mely a társadalmi kohézió erősítését célozza az egyházak közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével.

A Cigánymissziós Iroda és az Egyházmegye cigánypasztorációs jó gyakorlatait, továbbá a projekt során megvalósított módszertanfejlesztést népszerűsítő, disszeminációs céljú kiadványunk az elmúlt másfél évet foglalja össze. Szó esik benne a megvalósított tréningekről, programokról, az elért eredményekről, a felmerülő nehézségekről.

Az alábbiakban Szemán Ágnes Katalin projektvezető előszavából idézünk:

“A Görögkatolikus Cigánymissziós Koordinációs Iroda és a Dialóg a Közösségekért Közhasznú Egyesület munkatársaival konzorciumban együttműködve 2019. március 1.-jén kezdtük meg munkánkat az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú, Értékünk a közösségünk! című projekt (és a kapcsolódó „A társadalmi kohézió erősítése az egyházak és civil szervezetek közösségfejlesztő tevékenységének bővítésével” c. Pályázati Felhívás) keretében.

A projektmegvalósítás 30 hónapja alatt rengeteg kihívással, küzdelemmel és akadállyal kellett szembenéznünk, nem csak a projekt-, de a szakmai megvalósítás kapcsán is. Azonban örömmel mondhatom, hogy mindaz a tapasztalat, tudás és nem utolsó sorban ismeretség, amikre a gondok megoldása közben szert tettünk megérte a fáradtságot, a befektetett időt és energiát.

Projektünk választott célcsoportja a romák közössége volt. Elsősorban azon személyeket kerestük és szólítottuk meg, akik a Miskolci Egyházmegye területén élnek és tevékenykednek, akik maguk is úgy érezték, itt az ideje, hogy - megfelelő szakmai támogatás mellett - saját kezükbe véve az események alakulását formálják és megújítsák közösségüket. Ebben igyekeztünk támogatni fiatalokat és idősebbeket a rendelkezésünkre álló eszközök mindegyikével, legyen szó akár képzésekről, tréningekről, akár új (vagy korábban már hagyománnyá vált) közösségi rendezvényekről, akciónapokról, vagy a szakértői támogatások különböző formáiról.

Az alábbi kiadvány ezt a sokoldalú, összetett és egyedi munkát hivatott bemutatni, részletesen kitérve annak módszertani hátterére, gyakorlati megvalósulásának részleteire és tapasztalataira is nemcsak a szakmai megvalósítók, de a projektben résztvevők szemszögéből egyaránt. Célja, hogy összegyűjtse azon jó gyakorlatként alkalmazható szakmai elemeket, amelyek a projekt során kialakításra és egyben alkalmazásra (ily módon „tesztelésre”) kerültek, és „átnyújtsa” azokat az érdeklődőknek, a cigánypasztoráció, a szervezetfejlesztés és a közösségfejlesztés területén tevékenykedőknek, vagy munkálkodni vágyóknak (legyenek azok szakemberek vagy egy-egy formálódó közösség aktív tagjai).

Reméljük, hogy minden kedves olvasó talál benne olyan információkat, gondolatokat, amelyek motiválóan hatnak majd nem csak rá, de a környezetében élőkre is, így elindulhat majd egy szélesebb körű közösségépítő és –fejlesztő munka államiak, egyháziak, civilek és az aktív, tenni akaró emberek között. Hiszen ez a közös építkezés az alapja a társadalmi kohézió megteremtődésének, a szemléletformálásnak, az érzékenyítésnek, az előítéletesség és hátrányos megkülönböztetés megszüntetésének, a társadalmi esélyteremtésnek és az együttélés javításának.”

A program az EFOP-1.3.7-17-2017-00253 azonosítószámú projekt keretében valósult meg.

Címkék