Imalánc egyházmegyénkért

Centenáriumi ünnepünket előkészítő imalánc az Abaúj-Hegyaljai Esperesi Kerületben folytatódik

imádkozók

A Miskolci Egyházmegye jövőre ünnepeli megalapításának centenáriumát. Erre, a hat esperesi kerület száz-száz napig tartó imádsággal is készül, azzal a céllal, hogy a Jóisten továbbra is álljon mellettünk kegyelmével. Február 28-tól, a Borsodi Esperesi kerül parókiáin imádkoztak. A „stafétát” pedig június 10-én az Abaúj-Hegyaljai Esperesi Kerület vette át.

Béres Gábor

Béres Gábor atya, a centenáriumi ünnepségsorozatot szervező bizottság elnöke úgy fogalmazott, hogy az előttünk álló kerek évforduló, jó alkalom arra, hogy visszatekintsünk a múltba, hálát adjunk a Jóistennek, elődeinkért és azokért a kegyelmekért, amelyeket kaptunk, és hogy egyúttal a jövő felé is bizakodva tekintsünk, és úgy készüljünk, hogy legyen mit nekünk is átadni az utánunk jövő nemzedékeknek.

hívek

A száz napig tartó imádságra készületképpen lelki napot szerveztek a kerület parókiáin - Abaújszántó, Baskó, Bekecs, Bodrogkeresztúr, Bodrogolaszi, Boldogkőváralja, Komlóska, Mezőzombor, Szerencs, Tokaj és Tolcsva – és a hozzá tartozó filiákban élők számára.

Szabó Antal

Szabó Antal atya, a Görögkatolikus papnevelő Intézet spirituálisa tartotta az elmélkedéseket. Az előadásokban arra kereste a választ, amely a keresztény ember hitét is megrázza; hogyan viszonyuljunk a megpróbáltatásokhoz és a keresztekhez, hogyan tudjuk hitünket megélni akkor is, ha nehézséggel, betegséggel, háborúval kell szembe nézzünk. Nem könnyű válaszolni erre, és az sem az, hogy hitünket úgy éljük meg ilyen helyzetekben, hogy az példaértékű, vagy netán minta legyen a hitét nem találó ember számára is. Iránymutatásul Antal atya két, egy új- és egy ószövetségi szentírási idézetet választott. A Zsidókhoz írt levélből: „a szenvedésből tanulta meg az engedelmességet” (Zsid 5,8-10), és a Zsoltárok könyvéből: „Mert próbára tettél minket, Isten” (Zsolt 66,10)

a Kegykép

Az egyházkerületből érkezőket Kiss Attila atya, sajópálfalai parókus fogadta. Attila atya a könnyező kegykép történetének hagyományait apró részletességgel ismeri, ebbe szívesen avatta be azokat, akik először jártak a kegyhelyen.

az előadáson

A centenárium záróeseménye 2024 októberében lesz, Sajópálfalán

Címkék