Hitet kell tenni a család egysége mellett…

A család egysége, Ukrajna helyzete és az egyház civil társadalmakkal való kapcsolata voltak a legfontosabb témái június 4-7 között, a Prágában megtartott közép- és kelet-európai görögkatolikus püspökök találkozójának.

Görögkatolikus püspökök

Az évente megrendezett konferenciának, Ladislav Hucko apostoli exarcha meghívására idén a cseh főváros adott otthont. A több mint negyven püspök részvételével megtartott találkozón a közös imádságokon túl alkalom nyílt a kapcsolatok elmélyítésére, a helyi egyházak életébe való betekintésre, a társadalmi kapcsolatok terén valamint a más egyházakkal való kapcsolattartásban szerzett tapasztalatok megosztására. Ez az alkalom lehetőséget biztosított az októberben megtartandó püspöki szinódus előkészítésére is, melynek témája idén a család lesz. A mostani konferencia fő témája ennek megfelelően a család helyzetének vizsgálata volt a rohamosan változó világ kihívásainak tükrében.

A Katolikus Egyház, ezen belül a Görögkatolikus Egyház is, igent kell, hogy mondjon a családra, mint a társadalom alapjára. Az egyén személyisége a családon belül fejlődhet ki, nemcsak érzelmi-, intellektuális-, vagy közösségi tekintetben, hanem mindezeken túl a család az, ahol az egyén Isten szándéka szerint teljesedhet ki igazán. A család – ahogyan Aranyszájú Szent János fogalmazta meg, mely kifejezést később a II. Vatikáni Zsinat is használ – családegyház, vagyis az a hely, ahol a hit kialakulása és a testvéri közösség alapvető szabályainak megismerése elsődlegesen megtörténik.

A számos közép- és kelet-európai országban kialakult súlyos helyzet még inkább szükségessé teszi, hogy a görögkatolikus egyházak hitet tegyenek a család egysége mellett, mert a család az, amely képes életben tartani az emberi szabadság és a nemzeti öntudat eszméjét, képes fenntartani egy nemzet kulturális és szellemi örökségét. A keresztény családok megőrzik az Istenbe vetett hitet és a jobb jövő reményét.

A szinódusra való felkészülés folyamán nagy hangsúlyt kell helyezni a család-pasztorációra. Az egyház családba vetett hite közelebb visz megismerésükhöz, különösen a válságban vagy nehézségek között, szegénységben, szükségben vagy társadalmi kirekesztettségben élő családok esetén. Minden embernek szüksége van támaszra és szeretetre, és az elsődleges hely, ahol ezt megkaphatja, a család.

A keleti országokat érintő súlyos támadásokkal kapcsolatban a jelenlévők szolidaritásukat fejezték ki az ukrán néppel, különösen az ott élő görögkatolikusokkal, továbbá a problémák békés párbeszédben történő megoldására buzdítottak.

A püspökök egyetértettek abban is, hogy körültekintő gondossággal szükséges eljárni az egyházak és állami hivatalok helyi szintű kapcsolataiban is.

A találkozó a vasárnapi Szent Liturgiával zárult a prágai Szent Kelemen görögkatolikus székesegyházban, melynek főcelebránsai Cyril Vasil érsek, a Keleti Kongregáció titkára mellett Orosz Atanáz miskolci és Milan Sasik munkácsi püspök atyák, illetve az érsek atyák voltak.

A következő találkozó 2016 októberében Portugáliában lesz.

Címkék