Hála és köszönet a Szent Zotikosz évtizedes működéséért

Megalapítása óta Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény hálaadó liturgiával és díjátadóval zárja az esztendőt

az ambonon

A Miskolci Egyházmegye gyermekvédelmi intézményét az alapító püspök Árvagondozó Szent Zotikosz védelmébe ajánlotta, akinek emléknapja december 30-án van. Azóta minden évben e dátumhoz kapcsolódva hálaadó Szent Liturgián gyűlik össze az intézmény sok-sok dolgozója és gondozottja az intézmény központjában, Tolcsván.

a templomban

„Tíz éve annak, hogy az Úristen megengedte nekünk, hogy egy csapatban legyünk a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézményben, hogy valóban megismerjük egymást és segítsük egymás életét, sorsát. Az Úr Jézus megajándékozott bennünket a mai evangéliumban ígért otthonnal és azzal a testvériséggel, amelyről az apostoli szakasz is szólt (Zsid 2,13-14), hogy Jézus a gyermekeket mind-mind testvéreivé fogadta azzal, hogy Isten létére gyermekké lett. Érettünk tette és vállalta ezt.” – mondta Atanáz püspök a liturgián, melyen a gyermekvédelmi hálózatában lelki vezetőként tevékenykedő papság koncelebrált vele idén is.

a templomban

December 29-én az Aprószentekre, a betlehemi gyermekgyilkosság vértanúira is emlékezünk. A főpásztor az elhangozott evangélium sajnálatos aktualitásával folytatta a beszédét: „Az evangéliumban azokról a gyermekekről is hallottunk, akiket Heródes király haragjában kivégeztetett, mert úgy remélte, hogy köztük van a trónkövetelő Messiás Király. Szomorú történet ez, amelynek mindmáig nincs vége. Ha körülnézünk szerte a világon, ma is vannak Heródesek, ma is vannak olyan szegény sorsú gyermekek, akik az aprószentekhez hasonlóan végezték rövid életüket vagy éppen életükért küzdenek Gázában, a Szentföld sarkán, vagy Ukrajnában, vagy másfelé, ahol kegyetlen emberek háborút indítottak és válogatás nélkül halálra juttatták azokat, akik útjukba kerültek. Értük is imádkozunk, azokért, akiket most halálveszély fenyeget, vagy akik ugyanúgy menekülőre fogták magukat Egyiptom felé, ahogyan annak idején a Szent Család menekült Heródes király haragja elől.”  

Atanáz püspök

A homília Szent Jakab apostol üzenetével folytatódott: "Az ennek kapcsán mára kijelölt apostoli szakaszban Szent Jakab arra int minket, hogy becsüljük meg a szegényeket és a szegénységet, mert „a gazdagok zsarnokoskodnak fölöttetek”. Hát Isten „nem azokat választotta-e ki, akik a világ szemében szegények”? Úgy gondolom, hogy itt, a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézményben is megtapasztalhattuk ezt. Ha nélkülözés nincs, akkor úgy sejtem, hogy megköszönhetjük Istennek ezt a különleges helyzetet is, mert a szegény barátaink között is biztos, hogy őszintébb, hűségesebb barátokat találunk, mint a heródesekkel barátkozó nagyok között. Nekünk jobb az, ha védőszentünkhöz hasonlóan nagyra értékeljük mindazokat a szegényeket, akiket a jó Isten vezetett hozzánk. Árvagondozó Szent Zotikosz annak idején, ezerhétszáz évvel ezelőtt, a császártól kért pénzt ahhoz, hogy ellátást biztosítson a társadalomból kirekesztett, halálveszéllyel küzdő emberek számára. A császár utódja számon kérte rajta, mire költötte a sok pénzt, hiszen azt ígérte, hogy jól fogja azt forgatni és drágagyöngyöket hoz érte. Akkor az árvagondozó szent elővezette az általa megmentett, az általa gondozott vagy ápolt személyeket és megmutatta; ők a drágagyöngyök, ők az igazgyöngyök. Ezzel a meggyőződéssel ünnepeljük a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény létesítésének tizedik évfordulóját, hogy itt vannak a drágagyöngyök, az igazgyöngyök.”

Ivancsóné

Az együttes munkáról, a szeretetről, az odafordulásról szól ez a tíz év, és arról, hogy mindig tudunk egymásra számítani” – fogalmazott Ivancsóné Hajas Ágnes, a Szent Zotikosz Gyermekvédelmi Intézmény igazgatója a Mikro-térségi Integrált Szolgáltató Központban folytatódott ünnepségen és díjátadón.

A megjelenteket először a hernádvécsei lakásotthonokban nevelkedő gyermekek betlehemes játékkal köszöntötték. A műsor további részében nevelőszülők gondozásában, valamint más lakásotthonban nevelkedő tehetséges gyermekek verssel, dallal és hangszeres zenével örvendeztették meg a hallgatóságot.

Idén az Árvagondozó Szent Zotikosz díjban Kozma Györgyné gyermekvédelmi asszisztens részesült. Editke lassan harminc éve dolgozik a gyermekvédelmi szakellátásban. Úgy tekint a hernádvécsei lakásotthonra, mint a saját otthonára. A gyerekek nagyon szeretik, mert következetes, kedves, odaadó és megértő. Bármilyen problémával fordulhatnak hozzá, mindig lehet rá számítani.

a díj átvétele

Püspöki dicséretre Bodnár Jánosné gyermekfelügyelő, Bujnóczki Illésné gyermekfelügyelő, Fábián Réka fejlesztő pedagógus és Zuti Marianna nevelőszülői tanácsadó bizonyult méltónak. Igazgatói dicséretet húsz munkatárs érdemelt ki ebben az évben. (A díjazottak teljes névsora és a méltatások a mellékletben megtalálhatók).

A kerek évfordulón külön köszöntötték azokat a gyermekeket is, akik legelőször, akkor még kisgyermekként kerültek az intézmény gondozásába, és azóta is ez a hely jelenti számukra a megtartó, szerető családot.

A gyermekek többsége számára idén is a már elmaradhatatlan születésnapi torta volt a nap fénypontja. 

FÉNYKÉPEK

Címkék
Csatolmány