Emberi Méltóságért kitüntetésben részesült Bartholomaiosz konstantinápolyi pátriárka

Az Emberi Méltóság Tanácsa az Emberi Méltóságért kitüntetést adományozta I. Bartholomaiosz konstantinápolyi ökumenikus pátriárkának Budapesten.

I. Bartholomaiosz

Bartholomaiosz pátriárka szeptember 10-én érkezett Magyarországra. Aznap este a budapesti Actor Hotel előtt egy emlékmű leleplezésén és átadásán vett részt, majd rögtön a szálloda kápolnájába ment, ahol együtt imádkozott paptestvéreivel.

I. Bartholomaiosz

Ezt követően népes ünneplő közönség előtt vette át az Emberi Méltóságért kitüntetést. Őszentsége az emberi jogokért, a környezet védelméért és a keresztény egyházak egységéért végzett munkájáért részesült a rangos elismerésben.

Ahogy Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsának elnöke elmondta, Bartholomaiosz pátriárkának köszönhető, hogy államalapító Szent István királyunk 2000-ben bekerült a keleti keresztény egyház szentjei közé. „A Szent István-i Magyarország lényege megnyilvánul ebben az eseményben, ahogy a görög és a magyar hívek és tisztelők együtt köszönthetik őszentségét. Őszentsége a keresztény egyházak közeledése, együttműködése érdekében kiemelkedően sokat tett, és ez is olyan érték, amit szerettek volna ezzel a kitüntetéssel elismerni”- mondta Lomnici Zoltán.

I. Bartholomaiosz, Lomniczi Zoltán

Az Emberi Méltóság Tanácsának főtitkára, Szunai Miklós az elmúlt évtizedek alatt magánvagyonából hét templomot építtetett, és ezúttal bejelentette, hogy amennyiben őszentsége áldását adja rá, hamarosan egy görög ortodox templom építésébe kezd.

Bartholomaiosz háláját fejezte ki a kitüntetésért, és elmondta, vallja, hogy mindenki egyedi lény, minden embernek veleszületett jogai és méltósága van, amelynek érdekében ő a maga szerény módján próbál tenni. Keresztény emberként, hívőként igyekszik továbbra is megvalósítani a kereszténység erkölcsi talaján mindazt, amiért ezt a kitüntetést kapta.

​I. Bartholomaiosz, Lomniczi Zoltán ​

A szép számban összegyűlt magyarországi görög ortodox hívőknek elmondta, amennyiben görög ortodox templomot építenek, természetesen eljön majd a szentelésre.

Szerző és fotó: Hekler Melinda

Címkék